piercing

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɪərsɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɪrsɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(pērsing)

From the verb pierce: (⇒ conjugate)
piercing is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: piercing, pierce

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
piercing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (body modification)piercing mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Piercing and tattoos are very popular these days.
piercing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hole for earring, etc.)przekłucie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Dan has an eyebrow piercing. After a few months of not wearing her nose stud, Erica's piercing closed up.
piercing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (pain, etc.: sharp)przeszywający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The piercing cold was unbearable. John knew from the piercing pain in his leg that he could not go on.
piercing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (scream, etc.: high-pitched) (przenośny)przeszywający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (przenośny)przenikliwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Samantha's piercing scream could be heard in the next street.
piercing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (penetrating) (przenośny)przeszywający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (przenośny)przenikliwy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 David knew Hannah was lying and gave her a piercing look.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
piercing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that breaks surface)przekłuwający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The piercing arrows rained down on the enemy.
piercing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (causing strong emotion)rozdzierający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Glenn was struck by a piercing memory of his former happiness.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make: a hole in [sth])przebijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przebić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  robić w czymś dziurę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zrobić w czymś dziurę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The drill pierced the wall.
pierce vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (earrings)przekłuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekłuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
pierce vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter below surface)przekłuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekłuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
pierce viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (penetrate)przeszywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It was a cold wind of the kind that pierces.
pierce vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feelings)przeszywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stab, puncture)przebijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przebić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The spear pierced Henry's arm.
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (sound: travel)przeszywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A cry pierced the night.
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (light: penetrate darkness)przeszywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A dim light pierced the darkness in the room.
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (affect bodily)przeszywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The cold pierced Malcolm to his very bones.
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (affect emotionally)przenikać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeniknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  ranić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zranić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Tom's unkind words pierced his father's heart.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'piercing' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Na listach: The face, więcej…
Kolokacje: piercing jewelry, a piercing needle, a piercing [studio, salon], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "piercing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'piercing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.