pierce

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɪərs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/pɪrs/ ,USA pronunciation: respelling(pērs)

Inflections of 'pierce' (v): (⇒ conjugate)
pierces
v 3rd person singular
piercing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
pierced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
pierced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make: a hole in [sth])przebijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przebić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  robić w czymś dziurę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zrobić w czymś dziurę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The drill pierced the wall.
pierce vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (earrings)przekłuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekłuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
pierce vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter below surface)przekłuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekłuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
pierce viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (penetrate)przeszywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It was a cold wind of the kind that pierces.
pierce vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feelings)przeszywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stab, puncture)przebijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przebić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The spear pierced Henry's arm.
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (sound: travel)przeszywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A cry pierced the night.
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (light: penetrate darkness)przeszywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A dim light pierced the darkness in the room.
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (affect bodily)przeszywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The cold pierced Malcolm to his very bones.
pierce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (affect emotionally)przenikać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeniknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  ranić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zranić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Tom's unkind words pierced his father's heart.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'pierce' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "pierce" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'pierce'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.