penetrating

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɛnətreɪtɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɛnɪˌtreɪtɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(peni trā′ting)

From the verb penetrate: (⇒ conjugate)
penetrating is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: penetrating, penetrate

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
penetrating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (sharp, piercing) (przenośny)ostry przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My mother gave me a penetrating stare when I used bad language.
penetrating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (insightful)głęboki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The scholar made a penetrating comment on the presidential election.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
penetrate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pierce, go into)przenikać, przebijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeniknąć, przebić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
penetrate,
penetrate [sth]
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(get in, gain entrance)wdzierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wedrzeć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  wchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The explorers penetrated into the interior of the jungle.
penetrate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (permeate)przenikać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeniknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
penetrate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (insert penis into)wsuwać, penetrować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wsunąć, spenetrować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
penetrate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (comprehend)pojmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pojąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'penetrating' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "penetrating" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'penetrating'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.