peck

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɛk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/pɛk/ ,USA pronunciation: respelling(pek)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
peck viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bird: bite or pick with beak)dziobać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podziobać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Pigeons always seem to me to be pecking at nothing.
peck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, US (large amount)tłumaczenie niedostępne
 We've had a peck of troubles with the new house.
peck [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kiss lightly)musnąć ustami dk. + n, l.mn.
 He just pecked me on the cheek and ran out the door.
peck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (small kiss)muśnięcie ustami n + n, l.mn.
 It wasn't a full kiss; just a peck.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
peck at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (bird: poke with beak)dziobać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podziobać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The woodpecker pecked at the tree until he had drilled a hole into the bark.
peck at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (bird: eat by pecking with beak)dziobać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podziobać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I love to watch birds pecking at the seeds in the park.
peck at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (person: nibble at, eat slowly)skubać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skubnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He pecks at his food since he lost his appetite during the illness.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'peck' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [sharp, little, quick] peck, pecked her on the [cheek, lips], gave him a peck on the [forehead, cheek, lips], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "peck" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'peck'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.