WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

pass the time of day


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "pass" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: the | time | of | day

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pass [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go past)mijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The bus passed me without stopping.
 Autobus minął mnie bez zatrzymywania się.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get through)przechodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 First you need to pass customs, then you have to wait for your luggage.
pass [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (driving: overtake)mijać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  minąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  wyprzedzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyprzedzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The racecar passed his opponent at the last minute to win the race.
 Samochód wyścigowy minął swego przeciwnika w ostatniej chwili, aby wygrać wyścig.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object: hand to [sb])podawać, przekazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podać, przekazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Could you please pass the salt?
pass [sth] to [sb] vtr + prep (object: give, hand)podawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He passed the pen to her.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (candidate: succeed)zdawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She passed her driving test on her first attempt.
 Zdała egzamin na prawo jazdy za pierwszym podejściem.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: approve) (potoczny)przechodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)przejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  uchwalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uchwalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The law was passed by a vote of seventy to thirty.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not fail: exam)zdawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I passed the test!
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go by)przejeżdżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przejechać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bus passed without stopping for us.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
pass interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I don't know the answer) (potoczny)pasuję wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 "Jenna, what's the answer to number twelve?" "Pass."
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mountain pass)przełęcz żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There is a pass through the mountains thirty kilometres north of here.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (river channel)kanał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Be careful when kayaking through the pass.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document giving entry)karta wstępu ż + m
  (narciarski)karnet mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He showed his summer pass and was admitted to the pool.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (success in exam)ocena pozytywna ż + przym.
 He achieved ten straight passes in his exams.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (university degree)skończyć studia bez dyplomu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 His sister got a first class degree, but he only got a pass.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: ball transfer)podanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The pass was intercepted by the opponent.
 Podanie zostało przejęte przez przeciwnika.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hand gesture)ruch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The psychic made a pass of his hand over the table.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sleight of hand) (potoczny)sztuczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The tabletop conjuror amazed us with his passes.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sexual advance)zaloty ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 He said that he was drunk when he made a pass at Becky. Can you believe that?
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: leave of absence)przepustka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The soldier was granted a pass to attend his mother's funeral.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (important point)etap mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 What has brought us to such a pass in our relationship?
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be transferred)być przekazywanym posił. + przym.
  przechodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The birthday card passed from person to person.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sport: transfer the ball)podawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He passed, then ran towards the goal.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: go by)mijać, płynąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  minąć, upłynąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It seems that time passes faster every year.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal (happen)wydarzyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 You would be amazed at what has come to pass after the accident.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (games: decline)pasować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spasować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You can either play a card or pass.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)przepadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przepaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 That opportunity has now passed.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US euphemism (die) (przenośny)odchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm sorry to tell you that your husband has passed.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not fail exam)zdawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 "How was the test?" "I passed!"
pass [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (movement: cross)mijać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  minąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 They passed each other while running errands this morning.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ball: transfer)podawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Samantha passed the ball to Hailey, allowing her to score a goal.
pass [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examiner: give pass mark)wystawić komuś pozytywną ocenę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The student's grades were much better this year, so the teacher was happy to pass him.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." euphemism (excrete, discharge)wydalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They say it is painful to pass a kidney stone.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (judgement: criticism)przedstawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przedstawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The columnist passed judgement against the candidate's plans.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (judgement: a sentence)wydawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The judge passed a sentence of five years' imprisonment on the criminal.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exceed)przekraczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekroczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The rocket's speed quickly passed two hundred kilometres per hour.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (circulate)przekazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They passed the popcorn around the table.
pass [sth] to [sb] vtr + prep (ball: transfer to [sb])podawać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He passed the basketball to his teammate, then his teammate shot it.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
pass by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go past)mijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  minąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When Emily was sick, she sat near the window and waved at everyone who passed by.
pass by [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (go past)mijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  minąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It's hard to pass by a mirror without looking at your reflection.
pass [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." often passive (property, etc.: be bequeathed)przekazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My mother gave me a quilt that had been passed down over many generations.
pass [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." usually passive (genetic: be inherited)przekazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The gene responsible for red hair has been passed down through Ron's family.
pass off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK (happen)przekazywać jako, sprzedawać jako ndk. + przyim.
  przekazać jako, sprzedać jako dk. + przyim.
 Although the event has attracted violence in the past, the latest march passed off without incident.
pass [sth/sb] off as [sth/sb] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (present falsely)przekazywać jako, sprzedawać jako ndk. + przyim.
  przekazać jako, sprzedać jako dk. + przyim.
 He tried to pass himself off as an expert, but we could tell he didn't know much.
pass out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (faint, lose consciousness)mdleć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zemdleć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I took one look at the bloody cut on my arm and passed out.
pass out [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (distribute, hand out)mdleć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zemdleć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The priest is passing out the communion wafers.
pass up [sth],
pass [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (forgo, deny oneself)odrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Val simply couldn't pass up the opportunity to spend the summer in the South of France.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
boarding pass,
boarding card
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(passenger ticket)karta pokładowa ż + przym.
 All passengers must present their boarding passes before entering the airplane.
free pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (access to [sth] at no cost)wolny wstęp przym. + m
 The package includes free passes to all the park attractions.
guest pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (privileged access) (potoczny)wejściówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We were issued with guest passes for the VIP area.
let,
let in,
let pass
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(allow to pass)przepuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przepuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let the waiter through.
make a pass at [sb] v slang (make a sexual advance towards [sb])przystawiać się do zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 He was disciplined for sexual harassment, after he made a pass at one of the Secretaries.
not pass v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be accepted)nie być przyjętym zwrot posił.
 The soldier did not pass inspection for parade duty because his uniform was dirty.
not pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail: an exam or test)nie zdawać part. + ndk.
  nie zdać part. + dk.
 I did not pass my exams, so I will have to take them again.
pass a law v (make [sth] legal or illegal)ustanawiać prawo ndk. + n
  ustanowić prawo dk. + n
 In 1647 Parliament passed a law making the celebration of Christmas illegal.
pass along vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hand round)przekazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please pass along these hints for healthy living.
pass an exam v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." abbr (be successful in a formal test)zdać egzamin ndk. + m
 Once you have passed the exam you will be awarded with a diploma.
pass around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distribute, circulate)rozdawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozdać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They passed around sandwiches and drinks at the party.
pass away viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." euphemism (die)umierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  umrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 His grandfather passed away after a five-year struggle with cancer.
pass by [sth] v (disregard, pay little notice to)omijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ominąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The shoppers passed by the tomatoes even though they were reduced in price.
pass judgment,
UK: pass judgement
vtr + n
US (criticize)oceniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ocenić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We shouldn't pass judgement on him; he's doing the best that he can.
pass judgment,
UK: pass judgement
vtr + n
US (give opinion)oceniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ocenić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I won't pass judgement until I've heard the whole story.
pass on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bequeath, leave to [sb])zapisać w testamencie zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  przekazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The house and all its belongings were passed on to her on.
pass on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (reject, not take)odrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm afraid I must pass on your kind invitation - I'm afraid I'm not free that evening.
pass on the torch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (transfer responsibility)przekazywać kaganek ndk. + m
  przekazać kaganek dk. + m
 I've been secretary of this club for too long: it's time to pass on the torch to someone else.
pass over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not give consideration to)przechodzić nad ndk. + przyim.
  przejść nad dk. + przyim.
 Even though Mary had worked as a manager in that department she was passed over for promotion.
pass over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not discuss)przechodzić nad ndk. + przyim.
  przejść nad dk. + przyim.
 Mary glibly passed over the topic Eric most wanted to discuss.
pass over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fly over)przelatywać nad ndk. + przyim.
  przejść nad dk. + przyim.
 We live near the airport and hundreds of planes pass over our house every day.
pass over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with [sth]: rub lightly, cursorily clean)tłumaczenie niedostępne
 Could you give the living room a quick pass over with the vacuum before guests arrive?
pass the hat,
pass the hat round
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(ask for contributions of money)tłumaczenie niedostępne
 After the buskers had stopped playing, they passed the hat round.
pass through vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go from one side to the other of [sth])przechodzić przez ndk. + przyim.
  przejść przez dk. + przyim.
 It took us 20 minutes to pass through the Mont Blanc Tunnel.
pass time,
pass the time
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(avoid boredom) (przenośny)zabijać czas ndk. + m
  (przenośny)zabić czas dk. + m
 Carol was doing a crossword to pass the time.
transit pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (season ticket for public transport)bilet okresowy m + przym.
 The transit pass allows you to travel on all the city's buses with a discounted fare.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "pass the time of day" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'pass the time of day'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.