party

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɑːrti/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɑrti/ ,USA pronunciation: respelling(pärtē)


Inflections of 'party' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": parties
Inflections of 'party' (v): (⇒ conjugate)
parties
v 3rd person singular
partying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
partied
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
partied
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering) (kolokwialny)impreza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  przyjęcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 I'm throwing a party tonight.
 Dziś wieczorem urządzam imprezę.
 Dzisiaj wieczorem urządzam przyjęcie.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political group)partia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 His party won the election with a big majority.
 Jego partia wygrała wybory dużą większością.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (individual or group in a legal dispute)strona żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Neither party can back out once the contract has been signed.
 Źadna ze stron nie może się wycofać po podpisaniu kontraktu.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
party to [sth],
a party to [sth]
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(involved in [sth])uczestniczyć w czymś, brać udział w czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I refuse to be party to all your lies and deceit!
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group)grupa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 A party of locals set off in search of the missing boys.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (team)zespół mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A party of doctors from the City Hospital visited him.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (person) (potoczny)typ, facet mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He's a grumpy old party, isn't he?
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: detachment)oddział mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They were attacked by an advance enemy party.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (partisanship)stronnik, stronniczka m, ż
  zwolennik, zwolenniczka m, ż
 Are you a party to this stupid plan?
party n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of or for a political group)partyjny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
party n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of or for a party)imprezowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The music creates a nice party atmosphere.
party viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (go to parties) (potoczny)imprezować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 All she does is party and sleep.
party viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (drink alcohol)pić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I've got beer! Let's party!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
aggrieved party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: [sb] with right of appeal)strona poszkodowana ż + przym.
bachelor party (US),
stag night,
stag party,
stag do (UK),
buck's party (AU)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(party for a husband-to-be)wieczór kawalerski m + przym.
 Bachelor parties tend to be wild and crazy. We're going to a nightclub for Simon's stag do.
birthday party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebration of a birthday) (potoczny)impreza urodzinowa ż + przym.
  przyjęcie urodzinowe n + przym.
 Kids love to have birthday parties and invite all their friends.
block party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (neighbourhood celebration)impreza uliczna ż + przym.
 All neighbors joined in a great block party to celebrate Halloween.
cocktail party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (party where drinks are served)impreza koktajlowa ż + przym.
 To celebrate her promotion, she hosted a small cocktail party.
communist party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extreme left-wing political party)partia komunistyczna ż + przym.
 The communist party ruled in Russia for over 70 years.
Conservatives nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." colloquial (British right-wing political party)Konserwatyści m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
contracting party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] hiring external worker)osoba zlecająca ż + przym.
costume party (US),
fancy-dress party (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(costumed ball)bal przebierańców m + m, l.mn.
 Children often dress up at Halloween for costume parties.
dinner party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering over an evening meal)kolacja towarzyska ż + przym.
 Hyacinth believes that her candlelight dinner parties are the talk of the town.
GOP nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, acronym (Grand Old Party: Republicans)partia republikańska US
 It looks like the GOP has messed things up again.
hen party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (hen night, women-only celebration for bride-to-be)wieczór panieński m + przym.
 She wanted to invite ten of her best friends to her hen party.
hen party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (gathering of women only) (potoczny)babska impreza przym. + ż
house party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering at [sb]'s house)impreza domowa ż + przym.
 We went to a house party yesterday. I couldn't sleep last night because our neighbors had a very loud house party.
Labour nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (politics: left-wing party)Partia Pracy ż + ż
 Labour lost the election this year.
Labour Party member nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (adherent of UK left-wing political party) (Wielka Brytania)członek Partii Pracy wyr.
 I have been a Labour Party member for 10 years.
life of the party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (most lively, outgoing person)centrum imprezy n + ż
 I love hanging out with Mark. He's the life of the party.
 n + ż
opposing party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political party that opposes the government)przeciwna partia przym. + ż
  partia opozycyjna ż + przym.
 Members of the opposing party jeered the president and were censured by the majority.
opposing party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (other person in a dispute)przeciwnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 When participating in a formal debate one should always be respectful toward the opposing party.
opposition party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political group that opposes government)partia opozycyjna ż + przym.
 Since they lost the election, the Republicans are now the opposition party.
party animal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (person who frequents drinking parties) (slang)imprezowicz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She was a real party animal when she was younger. That party animal must be exhausted when the holidays are over.
party dress nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cocktail dress, evening dress)sukienka wyjściowa ż + przym.
 Cathy was furious that the clumsy waiter spilled wine all over her new party dress.
party in power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political party that is in government)partia u władzy wyr.
 In Britain, the Conservative Party was the party in power at the outbreak of the Second World War.
party line nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (policy or stance of a political party)stanowisko partii n + ż
 He was suspended for failing to support the party line on immigration policy.
party member nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] belonging to political group)czlonek partii m + ż
 Party members are voting on a number of important proposals at their conference.
party pooper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (killjoy, [sb] who avoids festivities)ponurak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  psujący imprezę przym. + ż
 We'd really like you to come out with us. Don't be a party pooper!
political party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group seeking to form government)partia polityczna ż + przym.
political party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (group seeking power within government)partia polityczna ż + przym.
pyjama party,
US: pajama party
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (sleepover)nocowanie u przyjaciół
 At her pyjama party, Emma and her friends watched DVDs, played games and shared make-up.
search party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group searching for missing person)grupa poszukiwawcza ż + przym.
 A search party has set off up the mountain to look for the missing climber. People from the neighbourhood are forming a search party to find the missing boy.
slumber party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (sleepover) (potoczny, slang)piżama party nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
tea party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering at which tea is served)spotkanie towarzyskie przy herbacie wyr.
third party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (independent or additional person or group)osoby trzecie ż, l.mn. + licz.
 We're designing the building ourselves, but a third party will build it.
third party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political group additional to 2 main parties)trzecia partia licz. + ż
 In the UK in 2010 the third party entered a coalition with one of the two major parties.
throw a party v (host a celebration)organizować imprezę ndk. + ż
  zorganizować imprezę dk. + ż
 I will throw a party at my house for my birthday.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'party' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: party [all night, for hours, until you drop], a [house, work, birthday, going-away, bachelor, college, beach] party, it's party time!, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "party" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'party'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.