partner

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɑːrtnər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɑrtnɚ/ ,USA pronunciation: respelling(pärtnər)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
partner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business associate)partner mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The chef was a business partner of the restaurant owner.
 Kuchmistrz był partnerem biznesowym właściciela restauracji.
partner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spouse)wspołmałżonek, partner mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Sleep can be difficult if your partner snores.
 Sen może być trudny, jeżeli współmałżonek chrapie.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
partner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (police: colleague)kolega, koleżanka m, ż
  partner, partnerka m, ż
 While he searched the suspect, his partner searched the car.
partner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who dances with another)partner, partnerka m, ż
 John dances well, and Mary likes to be his partner in the waltz.
partner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in a game)partner, partnerka m, ż
 Jane and Dave played tennis with John and his partner, Mary. Ray's bridge partner that night was a Frenchman.
partner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (working on joint task)partner, partnerka m, ż
 Work with a partner to create a role play based on the scenario you have been given.
partner with [sb] vi + prep US (associate as partners) (z kimś)zostać partnerami dk. + m, l.mn.
partner [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join with)być czyimś partnerem zwrot posił.
 He partnered his brother in the cooking contest.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
business partner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] in joint commercial arrangement)partner biznesowy m + przym.
 My business partner had to sign the note as joint owner.
dancing partner,
dance partner
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sb]: dances with [sb] else)partner taneczny m + przym.
partner in crime nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (criminal: accomplice)wspólnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Jen and Jeric are partners in crime.
partner in crime nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (close associate)wspólnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Lovely to see you again, my dear. And is this gentleman your partner in crime?
silent partner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (business investor with no active role)cichy wspólnik przym. + m
 Dad's only a silent partner in the business: he never gets involved in decision making.
sparring partner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (in debates)partner sparingowy m + przym.
 Your sparring partner in today's debate will be Simon Wilson.
sparring partner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in boxing practice)partner sparingowy m + przym.
 Oscar earned extra money serving as a sparring partner for the champ.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'partner' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: partner up (together) for the [project, game], her [business, dance, tennis, life] partner, partner [offices, organizations, programs, institutions, sites], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "partner" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'partner'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.