WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

paint horse


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "paint" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: horse

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
paint vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover with paint)malować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pomalować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He painted the wall.
 Pomalował ścianę.
paint [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (create or draw with paint)malować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  namalować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She painted a picture, using oil paint.
 Namalowała obraz, używając farb olejnych.
paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coloured coating)farba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We need to buy some tins of blue paint.
 Musimy kupić kilka puszek niebieskiej farby.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
paint viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make a painting)malować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She loves to paint.
paint viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (colour [sth] with paint)malować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Working on the house, he painted all day long.
paint [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (colour with paint)malować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pomalować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He painted the room blue.
paint [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (nails: apply varnish to)malować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pomalować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She spends hours painting her nails.
paint [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (describe with words)przedstawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przedstawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The book painted the picture of the ideal family.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
coat of paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (layer of paint)warstwa farby ż + ż
 That door needs another coat of paint.
face paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paints for decorating face)farba do malowania twarzy wyr.
finger paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paint children apply with fingers)tłumaczenie niedostępne
 The child smeared the blobs of brightly colored finger paint all over the paper.
finger paint viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use fingers to apply paint)malować palcami
  pomalować palcami
 When he finger paints, he uses his fingers, the side of his hand, and even his forearm.
latex paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paint containing a rubber binder)farba lateksowa ż + przym.
 The flat roof was leaking so we gave it a coat of latex paint.
lick of paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (light coat of paint)warstwa farby ż + ż
 This door could do with a fresh lick of paint.
oils nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." often plural (painting medium)farba olejna ż + przym.
 The artist was known mostly for painting in oils.
oil paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fine art: pigment with an oil binder)farba olejna ż + przym.
 Many artists prefer to use oil paints, while others prefer watercolor or acrylic paints.
paint a picture v literal (create an image in paint) (dosłowny)malować obraz ndk. + m
  namalować obraz dk. + m
paint a picture v figurative (describe or depict [sth])malować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  namalować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 No more job means no more paycheck, which means we cannot go to Hawaii this spring. Do I need to paint a picture for you?
paint brush,
paintbrush
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tool for applying pigment)pędzel do malowania wyr.
 I'm not into painting much but I do have a good collection of paint brushes.
paint roller nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tool for rolling paint onto walls)wałek do malowania wyr.
 A paint roller is useful for painting large areas. I am using a paint roller to paint the wall of my bedroom.
paint the town red v figurative (celebrate, party)hucznie obchodzić przys. + ndk.
  hucznie obejść przys. + dk.
 To celebrate their win, the whole football team went out to paint the town red.
paint thinner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (solvent for diluting paint)rozcieńczacz do farby wyr.
 The painter told me he needed more paint thinners as he used the whole bottle cleaning his brushes.
spray paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paint in aerosol form)farba w sprayu wyr.
spray paint [sth],
spray-paint [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(paint using an aerosol)malować farbą w sprayu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pomalować farbą w sprayu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 She spray-painted her car but it looks very blotchy.
war paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warriors' face paint)barwy wojenne ż, l.mn. + przym.
 The Apache warrior was wearing war paint and an elaborate headdress.
war paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, humorous (make-up) (przenośny, humorystyczny)barwy wojenne ż, l.mn. + przym.
Uwaga: przenośny
 Susan put on her full war paint for the grand ball.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "paint horse" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'paint horse'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.