'pains' jest alternatywnym terminem dla 'pain'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'pains' is an alternate term for 'pain'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sensation: discomfort)ból mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He had a pain in his leg after the game.
 Po meczu czuł ból w nodze.
pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (mental distress)cierpienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 We had to go through a lot of pain to get to where we are in life.
pain vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (mental: cause pain to)boleć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 It pains me to see you do embarrassing things like that.
 Boli mnie, gdy widzę jak robisz tak żenujące rzeczy.
a pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (nuisance)męczący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That guy is such a pain. I don't want to go out with him again.
 Ten facet jest taki męczący. Już nie chcę się z nim więcej spotykać.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
pains nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (great care)starania n, l.mn.rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju nijakiego (np. pisklęta, łóżka, objawienia).
pains nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (contractions during labor) (porodowe)bóle m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
acute pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (severe, sharp physical discomfort)ostry ból przym. + m
 Fiona felt an acute pain in her right leg.
agonizing pain,
also UK: agonising pain
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(extreme physical discomfort)nieznośny ból przym. + m
  ból nie do wytrzymania wyr.
 The agonizing pain of the injury caused her to scream uncontrollably.
bone pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ache in bones)ból kości m + ż, l.mn.
 My mother is suffering from bone pain; she can't move her legs because it hurts so much.
cause pain v (hurt physically)powodować ból ndk. + m
  spowodować ból dk. + m
 As a nurse, I sometimes had to perform procedures that caused people pain.
cause [sb] pain,
cause pain to [sb]
vtr + n
(torment, hurt emotionally)ranić uczucia ndk. + n, l.mn.
  zranić uczucia ndk. + n, l.mn.
 Although I didn't want to cause him pain, I felt that I had no choice but to tell him about his wife's infidelity.
chest pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (severe discomfort in upper abdomen)ból w klatce piersiowej wyr.
 A heart attack causes chest pain.
double up with pain v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (bend forward in sudden pain)zwijać się z bólu zwrot zwr. ndk.
  zwinąć się z bólu zwrot zwr. dk.
 Each time the cramp returned he would scream and double up with pain.
growing pains nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (child: aching limbs)ból wzrostowy m + przym.
 About 20 per cent of young school children suffer growing pains.
growing pains nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (adolescent: difficulties) (przenośny)ból dorastania m + n
 He's just jumping into adolescence and he's trying to deal with the growing pains.
growing pains nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (new business: difficulties)początkowe trudności przym. + ż, l.mn.
 The first year of operation has been full of adjusting to the growing pains of the business.
in pain adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (suffering)cierpiący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She was in pain after her neck injury.
inflict pain viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cause suffering)zadawać ból ndk. + m
  zadać ból dk. + m
 The point of torture is to inflict pain on somebody in order to dehumanize them.
lower back pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (discomfort in lowest part of the back)ból w niższym krzyżu wyr.
 Poor posture can result in lower back pain.
pain in the ass (US),
pain in the arse (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
vulgar, figurative, slang (source of annoyance) (wulgarny, przenośny, potoczny)wrzód na dupie wyr.
 My boss is always looking over my shoulder and is starting to become a real pain in the ass.
pain in the neck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang ([sb] very annoying)coś denerwującego zaim. + przym.
 Filling out the forms for my recent insurance claim was a real pain in the neck.
pain killer,
painkiller
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(analgesic drug)lek znieczulający m + przym.
 She was prescribed painkillers after her surgery.
pain threshold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (limit: pain tolerance)próg bólu m + m
 She has a very high pain threshold.
sharp pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (acute and severe physical discomfort)ostry ból przym. + m
 The sharp pain in his chest indicated a possible heart attack.
shooting pain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pain: sharp)rozdzierający ból przym. + m
 James went to the emergency room because of the shooting pains in his back.
suffer pain v (endure physical discomfort)odczuwać ból ndk. + m
 John suffered the pain of arthritis in his hands.
suffer pain v (endure psychological torment)odczuwać ból ndk. + m
 He suffered much pain following the death of his wife.
writhe in pain viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (squirm, twist in pain)zwijać się, skręcać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zwinąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'pains' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "pains" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'pains'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.