WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

out on the town


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "out" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: on | the | town

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the outside)na zewnątrz przyim. + n
 I'm just going out to the garage.
 Tylko idę na zewnątrz do garażu.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (away: from home, etc.) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 He's gone out for a walk.
 Wyszedł na spacer.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not switched on)wyłączony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The lights are out.
 Światła są wyłączone.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fire: extinguished)wygaszony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Make sure the fire is out before you go to sleep.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (visible)widoczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The sun's out.
 Słońce jest widoczne.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (absent)nieobecny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I'm afraid the doctor is out.
 Obawiam się, że doktor jest nieobecny.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (beyond consideration)nie wchodzić w rachubę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The trip to the beach is out, but we still have time for some shopping.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (not fashionable)niemodny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Baggy jeans are out this year.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (threadbare, worn through)przetarty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 All the knees of his jeans were out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (inaccurate)błędny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  niedokładny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  pomylić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Your calculations are out by about a hundred pounds.
 Pomyliłeś się w obliczeniach o około sto funtów.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (lacking)braknąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabraknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You can't borrow any sugar, I'm afraid: we're out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unable to participate) (potoczny)odpadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Maureen's out because of her bad leg.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not at work)nie być part. + posił.
  (czas teraźniejszy)nie mieć part. + ndk.
 I'm afraid the manager is out at the moment.
 Niestety, kierownika nie ma w tej chwili.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (unconscious)nieprzytomny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He was out for a full five minutes after the accident.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (time period: ended)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I'll get this work back to you before the week is out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outbound)odjeżdżający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The out train stops on the far platform.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (golf: of the first nine holes)pierwszych dziewięć licz. + licz.
 He played very well on the out holes.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unavailable)niedostępny, nieuchwytny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  nie być part. + posił.
  (czas teraźniejszy)nie mieć part. + ndk.
 You can't talk to him. He's out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (published)wychodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyjść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Her new novel is out.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (film, etc.: released)wyświetlany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Is that new Spielberg film out yet?
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (flowers: in bloom)kwitnący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The daffodils are out early this year.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (openly gay)ujawnić swój homoseksualizm zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 She's not out to her parents yet.
out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ejected, disqualified)wykluczony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You broke the rules; you're out!
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (to the finish)do końca przyim. + m
 Please hear me out, at least.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (outwards) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 Let's spread out.
 Rozejdźmy się.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (into public awareness) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 They put the word out that the Senator was going to resign.
 Podano wiadomość, że senator zamierza ustąpić ze stanowiska.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (into society) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 He's been in jail for a year but gets out next week.
 Siedział w więzieniu przez rok, ale wychodzi w przyszłym tygodniu.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (not present) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 I'm afraid he's gone out for a moment.
 Niestety wyszedł na chwilę.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (into existence) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 A rash broke out on his neck.
 Na szyi pojawiła mu się wysypka.
out of advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (excluded, outside)poza przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  z dala przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 My dad kept me out of school for a week.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (from what is available) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 Pick out your favourites and I'll buy them for you.
 Wybierz twoje ulubione rzeczy, to ci je kupię.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (aloud)głośno przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  na głos przyim. + m
 Please read the text out to the rest of the class.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (thoroughly) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 I'm tired out after all that shopping!
 Jestem wykończona po tych wszystkich zakupach!
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (obliterating) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 They scratched out the old number.
 Wykreślili poprzedni numer.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (radio: done)bez odbioru przyim. + m
 I'll talk to you again tomorrow. Over and out.
 Jutro znów odezwę się do ciebie. Bez odbioru.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sports: out of bounds)na aut przyim. + m
 She hit the ball out.
 Wybiła piłkę na aut.
out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (baseball, cricket: ending a turn) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 He was tagged out at first base.
 Został wyeliminowany na pierwszej bazie.
out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (excuse, escape)wymówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  plan ucieczki m + ż
 We should look for an out in case this plan fails.
out preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (short by: an amount) (potoczny)do tyłu przyim. + m
  brakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 We're out thirty dollars and we've only just started.
 Jesteśmy już trzydzieści dolarów do tyłu, a to dopiero początek.
out preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." US (movement from inside to outside)za przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 She walked out the door.
out [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (reveal as gay)ujawnić czyjeś skłonności homoseksualne zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The famous actor was outed by the tabloids.
out [sb] as [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (reveal or expose: as [sth])demaskować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdemaskować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The speaker outed him as the author of the controversial report.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
act [sth] out,
act out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(enact, perform)odgrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odegrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Edward and Diana acted out the first scene of the play.
act [sth] out,
act out [sth]
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
US (misbehave)źle się zachowywać przys. + zwr. ndk.
 The children are acting out.
average out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become even or level)uśredniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uśrednić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The extremes will eventually average out to something middling.
average [sth] out,
average out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(calculate average)uśredniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uśrednić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We averaged out the scores from the two tests.
bail out of [sth],
UK: bale out of [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
informal, figurative (end involvement)wycofywać się z czegoś zwr. ndk. + przyim.
  wycofać się z czegoś zwr. dk. + przyim.
 Eric bailed out of the project when the firm didn't pay him.
belt [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (sing loudly)głośno śpiewać przys. + ndk.
 I like to belt out pop songs when I drive.
blank out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (not remember)tracić pamięć ndk. + ż
  utracić pamięć dk. + ż
 When I tried to remember my client's name, I just blanked out.
block [sb/sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (refuse to listen, think)wypierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyprzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Some people abuse drugs or alcohol to block out bad memories.
block [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (artist: draw rough shapes)szkicować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  naszkicować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The artist begins the drawing by blocking out a rough sketch.
block [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (outline roughly) (przenośny)nakreślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nakreślić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
blot [sth] out,
blot out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(shut out, exclude, block)wyłączać, wymazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyłączyć, wymazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
bow out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (withdraw)wycofać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Williams had to bow out of the race after suffering a leg injury.
branch out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (business: expand)rozrastać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozrosnąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The company is branching out to South East Asia.
branch out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (develop diverse interests)rozszerzać działalność ndk. + ż
  rozszerzyć działalność dk. + ż
 The business has recently branched out into providing other services.
break out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (war, disease, chaos: begin)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The restaurant was calm until a thrown bottle caused a fight to break out.
break out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (develop spots on skin)mieć wysypkę ndk. + ż
  dostać wysypki dk. + ż
 I ate too much sugar and now I'm breaking out. My face broke out right before my date with Steve!
break out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (rash, etc.: develop on skin)pokrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
breathe out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (exhale)wydychać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The doctor asked the patient to breathe out slowly.
broaden out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, figurative (widen in scope)poszerzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poszerzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You need to broaden out, as your interests are too narrow.
burn out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (candle, bulb: be used up)spalać, wypalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spalić, wypalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The candle has completely burnt out.
burn out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (person: suffer overexhaustion)spalać, wypalać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spalić, wypalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Derek burnt out after working for so many months without a break.
bust out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (escape from somewhere)uciekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uciec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Even if they could bust out of the old jail, there was nowhere to hide on the island.
bust [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, slang (take out for use)wyciągać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyciągnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's bust out a bottle of the good wine for our anniversary!
butt out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, slang (mind your own business!) (potoczny)odwalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  odwalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I don't want to talk about it, so butt out!
 Nie chcę o tym mówić, więc odwal się!
buy [sth] out,
buy out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(purchase entire stock)wykupywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykupić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We bought out the store's entire stock of the product.
buy [sb] out,
buy out [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(take over ownership of)wykupywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykupić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The company intends to buy out the rival firm.
camp out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (stay in tent)biwakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 We camped out in the forest.
camp out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (live temporarily)biwakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I camped out in the living room so I could watch TV.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
acting out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (child: misbehaviour) (potoczny)rozrabianie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The child was punished for his acting out.
air out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (aerate, expose to air)przewietrzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewietrzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When spring comes, we air out all the heavy winter blankets.
air out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discuss openly, as differences of opinion)przewietrzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przewietrzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 John and Mary aired out their differences at the marriage counselor's office.
all out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (totally, to the utmost)całkowicie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
Uwaga: A hyphen is used when the term is an adjective
 Andrew was trying all out to defeat his opponent.
all-out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (total, full-scale) (kolokwialny)na całego przyim. + przym.
  totalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She was so upset she threw an all-out tantrum in the middle of the store.
all-out war nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (full-scale combat)wojna totalna ż + przym.
 The drug cartels along the US-Mexico border have declared an all-out war against law enforcement.
arise from [sth],
arise out of [sth]
vi + prep
(result)wynikać z czegoś ndk. + przyim.
  wyniknąć z czegoś dk. + przyim.
  powstać na skutek czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Several complications arose from the surgery.
as … as all get out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extremely)ogromnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 What? That's silly as all get out! You can't grow bananas in the desert.
as it turns out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as has transpired)jak się okazuje zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The candidate I offered the job to is, as it turns out, my boss's cousin!
ask out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (invite on a date)zapraszać na randkę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zaprosić na randkę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 He asked her out.
back out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (withdraw one's involvement)wycofywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wycofać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Sue backed out of helping us paint the house.
bail out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (abandon or give up on [sth])wykupić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We were planning a party, but most everybody bailed out.
bail out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (help out, rescue)wykupić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The government bailed out many large banks during the recession.
bail out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (jump from a plane, with parachute)wyskakiwać ze spadochronem zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyskoczyć ze spadochronem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The pilot bailed out just before his plane hit the trees.
bail out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (empty water from a boat)wylewać wodę ndk. + ż
  wylać wodę dk. + ż
 The canoe is so full of water, it's about to sink -- time to bail it out!
bailed out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rescued financially)wyciągnięty z kłopotów finansowych
 Should failing companies be bailed out by government if they are important to the national defense?
balance out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (equalize, become even)wyrównywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrównać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Advertising costs money but increases revenue, so overall it balances out.
bang out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (produce rapidly)tłumaczenie niedostępne
battle it out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (compete)wywalczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wywalczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Todd and Tina usually don't compete, but this time they battled it out.
be out of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have none left)brakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabraknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I had to go shopping as we were completely out of milk.
bear out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confirm, support)potwierdzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  potwierdzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
beat out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (strike: a rhythm)wybijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
beat out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (outdo; competition)pobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The other team beat us out for the championship.
bind [sb],
bind [sb] out
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(employ as apprentice) (techniczny: rzemiosło)przyjąć kogoś do terminu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  przyjąć kogoś na praktykę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
black out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obscure or erase)zacierać, usuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zatrzeć, usunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 During times of war, many civilians have to black out their windows so the enemy won't know where to bomb.
black out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (lose consciousness)tracić przytomność ndk. + ż
  stracić przytomność dk. + ż
 The head injury during the car accident caused him to black out.
blank out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover up, edit out text)wymazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wymazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I blanked out the student's name on the test before I made copies for the class.
blast out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sound very loudly) (przenośny)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The longer the traffic waited, the more the car horns blasted out.
bleached out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (removed using bleach)wyblakły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Swimmers usually have bleached out hair due to chlorinated water in pools.
block [sth] out vtr + adv (light: keep out)zasłaniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zasłonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They hung thick dark curtains to block the sunlight out.
blot out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (avoid thinking about, try to forget)tłumaczenie niedostępne
 She tried to blot out the memory of his murder.
blow out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extinguish)gasić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zgasić, wygasić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Be sure to blow out the candles before you go to bed.
blow out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (reject)odrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
blurt out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say suddenly or with urgency)tłumaczenie niedostępne
 To his mother's horror, he blurted out all the details of her illness.:
bolt out vi + adv (exit rapidly)szybko wybiec przys. + dk.
  (potoczny)czmychnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Lucy left the front door open and her labrador bolted out.
bolt out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (exit rapidly)szybko wybiec z czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  (koń)wyrwać się z czegoś zwr. dk. + przyim.
 The spooked horse bolted out of the barn.
boot out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (evict)wykwaterowywać, eksmitować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykwaterować, wyeksmitować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you keep acting like an idiot, the hotel management will surely boot you out.
boot out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (remove from political office)usuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  usunąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Voters tend to boot out politicians who cheat on their wives more than politicians who take bribes.
born out of wedlock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." dated (illegitimate)spoza związku małżeńskiego wyr.
 "Bastard" is the legal term for a child born out of wedlock.
borne out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confirmed)potwierdzony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Our suspicions were borne out when the murderer suddenly confessed.
bottom out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (reach lowest point)tłumaczenie niedostępne
 It appears that the recession has bottomed out, and we are seeing an improvement in economic conditions.
break out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (escape)uciekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uciec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The prisoner broke out of jail by digging a tunnel.
breakout,
break-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(escape from jail)ucieczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The breakout at the jail was captured on video.
breakout,
break-out
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(successful)przełomowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her first breakout hit came in 2006.
breakout,
break-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(disease: outbreak)wybuch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Authorities have reported a breakout of cholera in the area.
bring out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (elicit)wydobywać, zdobywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydobyć, zdobyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 A squirt of fresh lemon will bring out the flavor of that grilled salmon.
bring out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw attention to, emphasize)podkreślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podkreślić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
brown out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (electricity: reduced power)spadek napięcia m + n
 The high use of air conditioners during the heat waves caused more than one brown out.
bundle,
bundle off,
bundle out,
bundle into
vi + prep
(leave unceremoniously)wypadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
bundle out vi + adv (exit unceremoniously) (przenośny, potoczny)wysypać się na zewnątrz zwrot zwr. dk.
 The train pulled up at the platform and all the passengers bundled out.
burned out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." literal (gutted by fire)spalony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The burned out warehouse needed to be torn down and rebuilt from scratch.
burned out,
burned-out,
also UK: burnt out,
burnt-out
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (person: overworked, exhausted)wypalony, przemęczony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 I'm totally burned out - I need a vacation badly, or at least a few days off.
burst out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (spring out, jump out)wyskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He burst out from behind the wall, surprising everyone leaning against it.
burst out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (emerge from [sth] tight or restraining)wyskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The chick finally burst out of its shell.
burst out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (break out, occur suddenly)wyskakiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyskoczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The enemy suddenly burst out of the woods and we were surrounded in an ambush.
bust [sb] out,
bust [sb] out of [sth]
vtr + adv
US, slang (help to escape)pomóc komuś w ucieczce z czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 His friends will bust him out of jail.
buyout,
buy-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(purchase of a company)wykup mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 News of the huge buyout sent stock prices down.
call out,
call-out
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(request service visit from)przywoływać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przywołać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
Uwaga: hyphen used when term is adj or noun
cancel out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (counteract, make ineffective with opposed action)przeciwdziałać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
cancel out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (charge: make void)anulować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
carried out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (done, accomplished)zrobiony, skończony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The promise was made but never carried out.
carry out,
carry-out
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(food: take away)brać na wynos zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wziąć na wynos zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
Uwaga: hyphen used when term is an adj before the noun, or is itself a noun
 Lets get a carry out!
carry-out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (food: take-away)danie na wynos wyr.
 Let's get a carry-out!
carry-out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (food: take-away)na wynos przyim. + m
carve [sth] out of [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shape: sculpt)rzeźbić coś z czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyrzeźbić coś z czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
carve out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (career, etc.: build up)budować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She's succeeded in carving out a nice career for herself in marketing.
carve out a niche v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (find your role, trade)znaleźć miejsce dk. + n
carve out a niche for yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (find your role, trade)znaleźć swoje miejsce zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
carve out a niche for yourself in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (find your role, trade)znaleźć swoje miejsce w czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
cast out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (banish)wyrzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Exorcism is a ceremony for casting out demons.
catch out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK (discover being deceitful)tłumaczenie niedostępne
check it out interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (look at this)spójrz
 Check out that car, it is too cool.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "out on the town" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'out on the town'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.