original

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əˈrɪdʒənəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/əˈrɪdʒənəl/ ,USA pronunciation: respelling(ə rijə nl)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
original nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source)oryginał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Sometimes it can be hard to tell a copy from its original.
 Czasami trudno jest odróżnić kopię od oryginału.
original adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (new, different)oryginalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The editors liked the story because it was original.
 Redaktorom podobała się opowieść, bo była oryginalna.
the original nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (primary work)oryginał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I have just read an abridged novel, but I prefer the original.
the original nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (object of picture)oryginał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The portrait did justice to the original.
original adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (source)oryginalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Make copies of the original document.
original adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (authentic)oryginalny, autentyczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The expert confirmed that the painting was an original Picasso.
original adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (imaginative)oryginalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He brought an original style of thinking to the long-established group.
original adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (first)pierwotny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The Maori were the original inhabitants of New Zealand.
original adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (own)oryginalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  własny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (praca)samodzielny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Having copied the storyline he could not claim the tale as his original work.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
original nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unique person)ktoś wyjątkowy zaim. + przym.
 There have been many rock stars, but Elvis Presley was a true original.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
original condition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (natural or first state)pierwotny stan przym. + m
 After the quarry was filled in, the developers had promised to restore the land to its original condition.
original condition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quality of being as new)pierwotny stan, originalny stan przym. + m
 The book had never been removed from the shrink wrapping, and was in original condition.
original sin nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christianity: human failing)grzech pierworodny m + przym.
 Eve giving in to the serpent's temptation is a metaphor for original sin.
original version nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (film: native-language version)wersja oryginalna ż + przym.
 The cinema screened the film in its original version.
original version nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first version of [sth])wersja oryginalna ż + przym.
 I prefer the original version of the movie.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'original' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [paperback, hardback] originals, the original [version, edition, performance] (of), [signature, fashion] originals, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "original" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'original'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.