or

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈɔːr/, weak: /ər/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ɔr; unstressed ɚ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'OR': (ôr); 'or': (ôr; unstressed ər)Na tej stronie: or, OR

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (connects alternatives)czy spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 Do you want the green or the blue?
 Czy chcesz zielony, czy błękitny?
or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (connects alternative terms for [sth])lub, albo spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 The islands are known as The Falklands, or Las Islas Malvinas.
or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (correlative)albo spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 You should either call him or send him an email.
 Powinieneś zadzwonić do niego albo wysłać mu e-maila.
or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (correction)albo spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 I don't like coffee. Or I do, but only when it's very weak.
 Nie lubię kawy. Albo raczej – lubię, ale tylko wtedy, gdy jest bardzo słaba.
or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (approximation)jakiś zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 I'll be back in two or three minutes.
 Będę z powrotem za jakieś dwie, trzy minuty.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
OR,
Ore,
Ore.,
Oreg,
Oreg.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, abbreviation (US state: Oregon) (stan)Oregon rzecz. własnyrzeczownik własny: Rzeczownik będący nazwą konkretnej osoby (np. Marta) lub istoty (np. psa – Burek), a także przedmiotu (np. hotelu – Bristol), miejsca (np. Poznań) lub obiektu geograficznego (np. Himalaje).
Uwaga: OR is the official abbreviation. Ore and Ore. are used in ordinary correspondence.
 I live in Portland, Ore. Address the letter to Eugene, OR.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
or | OR
AngielskiPolski
a dozen or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (around 12)mniej więcej tuzin wyr.
 Can you please bring me back a dozen or so eggs from the grocery store?
accounting for [sth] or [sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (including)włączając coś/kogoś, wliczając coś/kogoś im. czyn.imiesłów czynny: Forma oznaczająca czynność jednoczesną z orzeczeniem zdania (np. biegnąc, śpiewając).
 After accounting for postal votes, Henry won the election by a 53% majority .
belay,
belay [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(secure with a rope)asekurować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zasekurować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
belay,
belay [sth] or [sb]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] to which a rope can be secured)asekuracja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
black or white adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (clear cut)czarno na białym wyr.
black or white adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (viewed simplistically)czarny czy biały wyr.
 There is no gray area here, it's black or white.
come hell or high water advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever the difficulties, whatever happens)cokolwiek będzie
 Come hell or high water, I am going to finish this marathon.
come rain or shine advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever the weather)niezależnie od pogody wyr.
 Come rain or shine, we are going to the beach tomorrow!
come rain or shine advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (whatever happens)co by się nie działo wyr.
 Come rain or shine, I will never abandon you.
disfavor,
disfavor [sb] or [sth],
UK: disfavour,
disfavour [sb] or [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (dislike, disapproval)dezaprobata żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
disfavor,
disfavor [sb] or [sth],
UK: disfavour,
disfavour [sb] or [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
US (dislike, disapprove of)dezaprobować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
do or die exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (critical situation)tłumaczenie niedostępne
 It's do or die for our team today.
either [...] or conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (one or another)albo spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 Either you love me or you don't!
 Albo mnie kochasz albo nie!
either/or,
either-or
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (with two choices)albo albo spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 The issue often is presented as an either/or proposition: either you eagerly accept all technology, or you are behind the times.
enmesh,
enmesh [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(tangle up, involve)wplątywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wplątać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
eviscerate,
eviscerate [sb] or [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
literal (disembowel, gut)patroszyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypatroszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
eviscerate,
eviscerate [sb] or [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (remove the substance of)pozbawiać treści ndk. + ż
  pozbawić treści dk. + ż
exhume,
exhume [sb] or [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
literal (dig up, disinter: dead body) (dosłowny)ekshumować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyekshumować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
exhume,
exhume [sb] or [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (bring up: old subject) (przenośny)wydobywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wydobyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
for better or for worse advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever the consequences)tak czy siak
 I will be your wife for better or for worse.
give or take [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (plus or minus) (potoczny)plus minus coś wyr.
 I've been away from home for three months, give or take a few days.
give or take exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (more or less)mniej więcej przys. + przys.
 My new car cost $900, give or take.
gladden,
gladden [sb] or [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cheer, make happier)radować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uradować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
hit-or-miss,
hit-and-miss
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (variable)bez planu przyim. + m
  losowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 You stand a better chance of losing weight if you have an eating plan rather than a hit-or-miss approach.
in some way or other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (somehow)jakoś przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I'd like to help him in some way or other because he deserves to succeed.
know a thing or two v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be experienced in [sth])wiedzieć coś niecoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 After 20 years on the job, he knows a thing or two about construction.
learn a thing or two v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (become knowledgeable)nauczyć się tego i owego
 Stick around and watch; you may learn a thing or two.
little or no adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hardly any)prawie wcale
 I haven't done any revising so there's little or no chance of me passing the exam.
magnetize,
magnetize [sth] or [sb],
UK: magnetise,
magnetise [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
literal (make magnetic) (dosłowny)magnetyzować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  namagnetyzować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
magnetize,
magnetize [sth] or [sb],
UK: magnetise,
magnetise [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (attract, fascinate) (przenośny)przyciągać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyciągnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
make heads or tails of [sth] (US),
make head or tail of [sth],
make head nor tail of [sth] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(understand [sth])rozumieć, pojmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrozumieć, pojąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
make or break [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (cause success, failure)ostatnia szansa przym. + ż
 That critic's reviews can make or break a new restaurant.
memorialize,
memorialize [sth] or [sb],
UK: memorialise [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(commemorate)upamiętniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upamiętnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
more or less advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a greater or lesser extent)mniej więcej
 I have more or less decided to delay going to college for a year.
no ifs,
ands,
or buts
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (no excuses are permitted)żadnego "ale" przym. + przyim.
 I need you to finish that report today, no ifs, ands or buts.
not for love or money advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (impossible to obtain by any means)za nic
  za żadną cenę wyr.
 You can't get a table in that restaurant for love or money.
now or never exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (final chance)teraz albo nigdy wyr.
 You have to decide, it's now or never if you want to go to the concert.
one hundred or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (about a hundred)około stu przys. + licz.
 It's a middle-sized plane, with one hundred or so seats.
or else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (otherwise, if not)inaczej przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Choose ham and eggs, or else ham and cheese.
or else interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing a threat)inaczej przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 You will do as I say, or else!
or so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately)lub coś takiego
 The container could hold a litre or so of water.
overstretch,
overstretch [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(subject to strain, work too hard)przeciążać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeciążyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
overstretch,
overstretch [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make stretch too far, strain)przeciągać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeciągnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
overvalue,
overvalue [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (place too much importance on)przeceniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  Przecenić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
overvalue,
overvalue [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
literal (set too high a price for)wyceniać zbyt wysoko
  wycenić zbyt wysoko
oxygenate,
oxygenate [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(supply oxygen to)natleniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  natlenić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
oxygenate,
oxygenate [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(patient: give oxygen to)dotleniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dotlenić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
person unknown,
person or persons unknown
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (law: unstated party)tłumaczenie niedostępne
 The jury returned a verdict of manslaughter by person or persons unknown.
reexamine,
reexamine [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(study or inspect again)badać ponownie ndk. + przys.
  zbadać ponownie dk. + przys.
satiate,
satiate [sb] or [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(satisfy: an appetite)zaspokajać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaspokoić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
sequester,
sequester [sb] or [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(put in isolation)sekwestrować, oddzielać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zasekwestrować, oddzielić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
sequester,
sequester [sb] or [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(confiscate)konfiskować, odbierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skonfiskować, odebrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
sink or swim v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fail or succeed)wóz albo przewóz
  raz kozie śmierć
 It's sink or swim with this final exam.
somehow or other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in an undetermined way)w ten czy inny sposób
 Jan studied the cliff face, determined to scale it somehow or other.
something or other nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] not remembered precisely)to lub tamto
 Something or other didn't feel quite right about him. She told me something or other about not being able to pay the bill.
sooner or later advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at some time in the future)prędzej czy później
 Keep up your life of crime and sooner or later you'll end up in prison!
stroke [sth] or [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rub, caress)głaskać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pogłaskać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She stroked the cat's fur.
 Głaskała futerko kota.
superintend,
superintend [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(supervise)nadzorować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ponadzorować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
ten or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (about 10)około dziesiątej
 In about ten or so days, I will have finished my exams!
trick or treat,
trick-or-treat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Halloween tradition) (zwyczaj praktykowany w święto Halloween)zbieranie słodyczy przez dzieci wyr.
 Trick or treat's the only thing I like about Hallowe'en.
Trick or treat! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (at Halloween)Cukierek albo psikus! wyr.
 The kids knocked on the door and shouted: "Trick or treat!"
trick-or-treating nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Halloween custom: going door to door) (zwyczaj praktykowany podczas Halloween)zbieranie słodyczy przez dzieci wyr.
whether or not conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (no matter if, even if)tak czy inaczej
 We'll go to the game whether or not it rains.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'or' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "or" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'or'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.