operative

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɒpərətɪv/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈɑpərətɪv, ˈɑprətɪv, ˈɑpəˌreɪtɪv/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(opər ə tiv, oprə tiv, opə rā′tiv)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
operative adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in action, functioning)działający, pracujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The new McDonald's franchise was fully operative.
operative nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: worker, employee)pracownik, robotnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The factory operative complained of a bad back.
operative adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (word: significant)istotny, skuteczny, ważny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Analyzing the author's word choice, you'll see that "love" is operative.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
cooperative,
co-operative
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(working together)współpracujący, wspólny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The mural was a cooperative effort by various different artists.
cooperative,
co-operative
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(done in cooperation)współpracujący, kooperujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Thanks to the cooperative attitudes of the students, the event was a huge success.
cooperative,
co-operative
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(joint business)współpraca, spółka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We buy all our vegetables from a cooperative.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'operative' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "operative" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'operative'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.