operating

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɒpəreɪtɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(opə rā′ting)


From the verb operate: (⇒ conjugate)
operating is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: operating, operate

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
operating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a machine)obsługiwanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Please read the operating instructions before using this machine.
operating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (business operations)zarządzanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The Health and Safety Executive is investigating the company's operating practices.
operating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (surgical)operujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The hospital has invested in a new operating suite.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
operate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (a machine)obsługiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obsłużyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
operate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (surgery)operować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zoperować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
operate on [sth] vi + prep (treat with surgery)operować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zoperować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm glad Dr Jones is operating on my hip; he's a very capable surgeon.
operate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (machine: function)działać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The coffee machine isn't operating properly.
operate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (run a business)kierować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokierować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
operate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (person: conduct business)działać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Emily has just set up a marketing business and is operating out of her spare bedroom.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
operate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (person: be cunning)postępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)ustawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (potoczny)ustawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I hear Mark's got another promotion; he really knows how to operate!
operate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (run: a business)prowadzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Karen operates a tool hire business in Birmingham.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
operating | operate
AngielskiPolski
Chief Operating Officer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (executive in charge)CEO
  osoba z główną władzą wykonawczą
operating budget nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money allocated to a project)budżet działań m + n, l.mn.
 With the economic downturn our annual operating budget has been cut nearly in half.
operating costs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (expenses involved in running a business)koszty operacyjne m, l.mn. + przym.
  koszty działania m, l.mn. + n, l.mn.
 They forgot to include operating costs in their initial budget, so their profits were considerably lower than anticipated.
operating income nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (actual earnings before tax)zysk operacyjny m + przym.
operating system nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (software enabling use of computer)system operacyjny m + przym.
 What operating system are you using on your computer?
operating table nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (table on which surgery is performed)stół operacyjny m + przym.
 The patient was lying on the operating table while the surgeon prepared her instruments.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'operating' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: the operating [manual, instructions, guide, booklet], an operating [manual] in [English, German, French, many languages], [comes with, have lost, can't find] the operating manual, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "operating" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'operating'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.