opaque

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/əʊˈpeɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/oʊˈpeɪk/ ,USA pronunciation: respelling(ō pāk)


Inflections of 'opaque' (v): (⇒ conjugate)
opaques
v 3rd person singular
opaquing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
opaqued
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
opaqued
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
opaque adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not transparent)nieprzezroczysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Daisy looked through several transparent dresses before she found an opaque one.
opaque adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (obscure, unclear)ciemny, niejasny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It was impossible to understand the professor's opaque arguments.
opaque adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dull, dark)ciemny, mroczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
opaque color (US),
opaque colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (paint: gouache)gwasz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
opaque colour,
US: opaque color
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pigment: not transparent)nieprzeźroczysty kolor przym. + m
 I couldn't see her eyes because her sunglasses were a very opaque color.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'opaque' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "opaque" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'opaque'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.