only

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈəʊnli/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈoʊnli/ ,USA pronunciation: respelling(ōnlē)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simply)tylko, jedynie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I only want a sandwich for lunch.
 Chcę tylko kanapkę na obiad.
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (merely)tylko, jedynie part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 It'll only make things more complicated.
 To jedynie skomplikuje sytuację.
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (exclusively, solely)tylko, wyłącznie part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
 Only family members attended the funeral. Only we are allowed in this room.
only adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one or one of few)jedyny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She was the only girl in the class with red hair.
 Była jedyną dziewczyną w klasie z rudymi włosami.
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as recently as)dopiero co przys. + zaim.
  zaledwie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 But I saw him only yesterday!
only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very)bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She loves him only too well.
 Ona bardzo go kocha.
only adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (best)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Low-cut jeans are the only kind to wear these days.
only conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (but)tylko że spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
 I'd give him a lift; only my car's being repaired.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
only adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without siblings)jedynak, jedynaczka m, ż
 She was an only child.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
adults only,
adults-only
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not for under-18s)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
if and only if conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (on the strict condition that)tylko i wyłącznie wyr.
 I'll help you, if and only if, you promise to do your part.
if only interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing a wish)jeśli tylko przyim. + przyim.
 If only I had a million dollars!
if only conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (on the single condition that)jeśli tylko przyim. + przyim.
 This plan will work if only we get enough funding for it.
in name only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not in fact or in practice)tylko z nazwy wyr.
 Some products promoted as green are green in name only.
not only advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not being restricted to)nie tylko part. + part.
only child nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] without siblings)jedyne dziecko przym. + n
 My mother's an only child, but my father has five siblings.
only choice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (only available option)jedyny wybór przym. + m
 There is no public transport round here so my only choice is to go by car.
only have eyes for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (find attractive)podobać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Edward only has eyes for Julia.
 Edwardowi podoba się tylko Julia.
only if conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (not unless)tylko wtedy
 I'll go, but only if you go with me.
only just advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by slight margin)jedynie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She won the race, but only just.
only occasionally advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (quite rarely)rzadko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I go to the cinema only occasionally these days, because it is so expensive.
only once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on one occasion only)tylko raz
 I've been to Paris only once but would like to return some day.
only once advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a single time without repetition)tylko raz
 Press the "enter key" only once.
only when necessary advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (strictly as required)tylko wtedy, kiedy konieczne
 You must take the pain killers only when necessary.
only-begotten Son of the Father nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Bible (Christianity: Jesus Christ)jednorodzony Syn Boży wyr.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'only' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: is the only [one] that I [like, want], is the only way to, only on [Mondays], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "only" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'only'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.