WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

one o'clock


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "one" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: o'clock

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 1)jeden licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 My daughter can already count from one to ten.
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 1)jedynka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
one,
1
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(1 in number)jeden licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 I only need one onion for this recipe.
 Potrzebuję tylko jednej cebuli do tego przepisu.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (single: item)jeden licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 One of the books costs twice as much as the other.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (single: group member)jeden licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 The taxi will only take four passengers; one of us will have to walk.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." formal (I, we: impersonal) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 One doesn't like to criticize, but it's rather unattractive.
 Nie chcąc krytykować, trzeba jednak stwierdzić, że to jest dość nieatrakcyjne.
one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sth], [sb] unspecified)jeden licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 One car looks pretty much like another to me.
one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (the same)jeden licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 There should be one law for everyone in the land.
the one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unique)jedyny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My manager is the one person who can operate this system.
the one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (specific person)ten zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Jackie's the one I love.
 Jackie jest tą, którą kocham.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
one,
1
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(1 year of age)rok mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Tragically, the elephant died when it was only one.
one,
1
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(one o'clock)pierwsza licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 It's already one; how am I ever going to finish everything today?
one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (single unit)jeden licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 The odds are ten to one against him.
one,
1
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(die: with 1 pip)jedynka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I rolled a one and a two and lost the game.
one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banknote: £1, $1) (dolary: banknot)jednodolarówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (funty: moneta)jednofuntówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I have a ten and three ones.
the one about nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (joke)ten dowcip o wyr.
 When I told the one about the horse and the bar, nobody laughed.
the [adj] one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (particular item)ten zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 I don't like the blue sweater; I prefer the red one.
the one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soulmate) (mężczyzna)ten jedyny zaim. + m
  (kobieta)ta jedyna zaim. + ż
 Christine believed Richard was the one, but he dumped her in the end.
1 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (first day of specified month)pierwszy licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
Uwaga: The example would be spoken "April first".
 In many countries, it's traditional to play pranks on each other on April 1.
 W wielu krajach tradycyjnie 1 kwietnia płata się wzajemnie figle.
1 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (first day of specified month)pierwszy licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
Uwaga: The example would be spoken as "(the) first of June". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 My date of birth is 1 June 1990.
 Moja data urodzenia to 1 czerwca 1990.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (partner: true love)ten jedyny, ta jedyna zaim. + przym.
 The first time I met Paolo, I knew he was the one.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." formal (+ who: unspecified person)osoba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 One should always take care not to offend others.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
all for one interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing solidarity)wszyscy za jednego wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
all one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (united)w zgodzie, w solidarności przyim. + ż
all-in-one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (combined, comprehensive)włączający wszystko przym. + n
 My printer is an all-in-one; it prints, scans, and photocopies.
all-in-one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (bodysuit, catsuit)strój jednoczęściowy m + przym.
another one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one more)jeszcze jeden
 You can never have too many credit cards so I applied for another one.
another one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a different one)inny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I lost my teddy bear so my parents bought me another one.
any one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no matter which one)ktokolwiek zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Any one of those cakes will surely be delicious.
any one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (no matter which)którykolwiek zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Any one of those cakes will surely be delicious.
as one advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (together, in unison)jak jeden mąż
 The bride and groom stepped out of the church as one.
as one advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in agreement)w przeciwieństwie przyim. + n
 The committee members agreed as one to approve the plan.
at one advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at one o'clock) (rano)o pierwszej przyim. + licz.
  (po południu)o trzynastej przyim. + licz.
 We went for lunch at one.
at one point advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a given moment)w pewnym momencie wyr.
 At one point, I thought we might even get married.
at one time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (once, at some point in the past)naraz przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 At one time you were allowed to buy milk straight from the farmer.
at one time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (simultaneously)naraz przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I was trying to do three things at one time, and failed the three.
at one with adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in agreement with, at peace with)w zgodzie z wyr.
 After I meditate, I feel at one with the world.
billion,
a billion,
one billion,
1,
000,
000,
000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: thousand million)miliard licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
Uwaga: "a billion" is used generally; "one billion" is used to emphasize the precise amount
 The profits last year topped one billion.
billion,
a billion,
one billion,
1,
000,
000,
000
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
invariable (sum: thousand million pounds or dollars)miliard licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 The government has pledged two billion pounds to finance a new sports stadium.
billion,
a billion,
one billion,
1,
000,
000,
000
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
invariable (people, things: thousand million of them)miliard licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
billion,
a billion,
one billion
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
UK, dated (million million in number)bilion licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 There are thought to be a billion bacteria in the human intestine.
billion,
a billion,
one billion
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, dated (million million)bilion licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 Max thinks he can easily make a billion and retire early.
breathe one’s last breath v (die)wyzionąć ducha dk. + m
 After she received extreme unction, she breathed her last breath.
can't be in all places at one time v informal (have too many obligations to fulfil)nie można być w kilku miejscach na raz
each and every one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (all)każdy z nich wyr.
 Each and every one filed in and sat down.
each one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (every individual one)nawzajem przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Each one of them is different. Examine each one in turn.
fifty one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 51)pięćdziesiąt jeden licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 He counted to fifty-one, and then suddenly stopped.
fifty-one,
51
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(51: of [sth](51)pięćdziesiąt jeden licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 I have fifty-one pairs of shoes.
for one thing advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (the first reason is)po pierwsze przyim. + przys.
 No, you can't go out! For one thing you can't afford it.
forty-one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 41)czterdzieści jeden licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 Thirty plus eleven is forty-one.
forty-one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (41 of [sth])czterdzieści jeden licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 He claimed he could stand on his head for forty-one hours.
forty-one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (41 years old)czterdzieści jeden lat licz. + m, l.mn.
 He couldn't believe he would be forty-one on his next birthday.
fourth,
a fourth,
one fourth,
1/4
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: fourth part, quarter) (ułamek, czwarta część)czwarta przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  czwarta część przym. + ż
Uwaga: "a fourth" is used generally; "one fourth" is used to emphasize the precise amount
 A fourth of the company's profits are donated to a charity.
 Jedna czwarta dochodów firmy została przekazana organizacji dobroczynnej.
get to know one another v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become better acquainted)poznawać się nawzajem zwr. ndk. + przys.
  poznać się nawzajem zwr. dk. + przys.
 The two men got to know each other while they were both at college.
go one step further v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (do [sth] more extreme)iść o krok dalej zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pójść o krok dalej zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 This year the team went one step further and won both domestic cup competitions.
great one for nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sb] who tends to do [sth] frequently) (potoczny)pierwszy do przym. + przyim.
 He's a great one for telling stories.
groom each other,
groom one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(animals: clean each other)czyścić sobie nawzajem sierść zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Kate's cats groom each other often, and produce a lot of hairballs.
half,
a half,
one half
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 50 per cent)połowa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
Uwaga: a third" is used generally; "one third" is used to emphasize the precise amount
 All of these groups combined add up to half.
help one another viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (assist each other)pomagać sobie nawzajem
  pomóc sobie nawzajem
 The students formed study groups, to help one another prepare for the exams.
hole in one,
hole-in-one
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(golf: one stroke)tłumaczenie niedostępne
 At 103 years old, Gus Andreone is the oldest golfer to ever record a hole in one.
hundred,
a hundred,
one hundred,
100
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
invariable (100 in number)sto licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 There were a hundred singers in the choir.
 Było stu śpiewających w chórze.
in one fell swoop,
at one fell swoop
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(in a single fast action)za jednym zamachem wyr.
 Pests or disease can wipe out the entire crop in one fell swoop.
in one word advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in summary)jednym słowem licz. + n
 How was the movie? In one word, awful.
little one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (affectionate term: small child) (mężczyzna)mały mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (kobieta)mała żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Eight o'clock is bedtime for the little one.
loved one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (close family member or friend)osoba kochana ż + przym.
 The loss of a loved one is hard to bear.
be made for each other,
be made for one another
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (be ideally suited to each other) (przenośny)być stworzonym dla siebie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 What a lovely couple; they're made for each other. Those two business partners are equally nasty; they're made for one another.
 Co za cudowna para; oni są stworzeni dla siebie.
a million,
one million
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(1,000,000)milion licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 Some houses cost a million dollars or more.
 Niektóre domy kosztują milion dolarów lub więcej.
millionth,
a millionth,
one millionth
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 1,000,000th part)milion mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
Uwaga: "a millionth" is used generally; "one millionth" is used to emphasize the precise amount
more than one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a number greater than one)więcej niż jeden wyr.
 He says he has only had one beer, but the way he is behaving, it looks like he's had more than one.
more than one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (greater than one: of [sth])więcej niż jeden wyr.
 We will need more than one table as there are 12 people coming to dinner.
nice one interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing congratulations or admiration)nieźle
 You won the lottery? Nice one!
ninth,
a ninth,
one ninth,
1/9
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fraction: 9th part)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: "a ninth" is used generally; "one ninth" is used to emphasize the precise amount
 Can you cut a pie into ninths?
nobody,
no one,
UK: also no-one
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(not one person)nikt zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
Uwaga: "Nobody" is slightly more informal than "no one"
 Peter threw a party, but nobody showed up. I thought I heard someone, but there was no one there.
not a bit,
not one bit
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (not at all)ani trochę przyim. + przys.
 Am I bothered about missing the show? Not a bit.
number one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (numeral, cardinal number: 1)numer jeden m + licz.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 Please look at paper number one in your packet.
number one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (biggest-selling song in pop music chart)numer jeden m + licz.
 It made number one on the charts in the first week.
number one,
number-one
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(favourite person)ulubiona osoba przym. + ż
 Ron is my number one person.
number one,
number-one
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(leading or most successful)najlepszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 For a long time, Ford was the number one automaker in America.
number one,
number-one
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang, dated (oneself)własny interes przym. + m
 Take care of number one.
odd one out nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] or [sb] that does not belong)coś innego zaim. + przym.
 Study the people in the photo for 15 seconds then tell me which is the odd one out.
on one hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from one point of view)z jednej strony
 On one hand, the restaurant serves excellent food, but on the other, it's very expensive.
on one side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (unilaterally)z jednej strony
 We are all on one side.
on one side advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on one surface only)na jednej stronie
 An image of George Washington can be found on one side of a US dollar bill.
on the one hand advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (from one point of view)z jednej strony wyr.
 On the one hand, it would be quicker to fly to Manchester; on the other, it would be more expensive than the train.
one after the other advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one at a time)jeden po drugim wyr.
 I couldn't believe it! He sat there and ate ten habanero peppers, one after the other!
one and the same nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (same person or thing) (osoba)jedna i ta sama osoba wyr.
  (rzecz)jedno i to samo wyr.
 At the end of the story, the boy and his twin were revealed to be one and the same!
one another pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (each other)wzajemnie
 The lovers liked nothing better than to be with one another.
one at a time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one by one)pojedynczo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
one by one advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one at a time, singly)jeden po drugim
 The clerk searched through the records one by one until she found the one she wanted. One by one the nations of Europe fell before Napoleon's advance.
one day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (someday: an unspecified day in the future)kiedyś przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 One day I hope to travel to South America.
one day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (an unspecified day in the past)kiedyś przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 There was one day last winter when it snowed heavily.
one hundred nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 100)sto licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 In Roman numerals, C means "one hundred".
one hundred adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (100 of [sth])setny licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 None of us will be here one hundred years from now.
one hundred or so adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (about a hundred)około stu przys. + licz.
 It's a middle-sized plane, with one hundred or so seats.
one hundred thousand,
100,
000
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(100,000 in number)sto tysięcy licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
one in a million nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (person: unique)jeden na milion wyr.
 I love you so much! You are one in a million.
one in a million adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (1 out of 1,000,000)jeden na milion wyr.
 Sue suffers from a rare condition that is seen in perhaps one in a million people.
one in a thousand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (1 out of 1000)jeden na tysiąc wyr.
 One in a thousand births have some sort of birth defect.
one minute advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a given moment)tłumaczenie niedostępne
 One minute I was walking down the street, the next I found myself waking up on the pavement.
one more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (another)jeszcze jeden
 I'll give you one more chance.
one more pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (another one)jeszcze jeden
 Can I have one more, please?
one more time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (once more)jeszcze raz
 Please, repeat the question one more time.
one of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (out of many)jeden z licz. + przyim.
 One of my coworkers is from Barbados.
one of a kind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] or [sth] unique)jedyny w swoim rodzaju
 My aunt is one of a kind; there's nobody else quite like her.
one on one advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a personal or individual basis)indywidualnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
one thing leads to another exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (one action begins a series)jedno prowadzi do drugiego zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 One thing led to another, and now she's pregnant.
one third nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (the third part, 33.3 per cent)jedna trzecia licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
one thousand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 1000)tysiąc licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
one thousand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (1000 of [sth])jedna tysięczna licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
one time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on one occasion)jeden raz licz. + m
 I remember when my brother came home drunk one time.
one-to-one,
also UK: one-on-one
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(between individuals)jeden na jeden
 Can we have a one-to-one chat soon? I had a one-to-one meeting with my manager at work.
one to one,
also UK: one on one
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on an individual or personal basis)indywidualnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You will have the opportunity to speak to an advisor one to one.
one-armed bandit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (gambling: fruit or slot machine)tłumaczenie niedostępne
 He lost all his money trying to win on the one-armed bandit.
one-night stand,
one night stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(isolated sexual encounter with [sb])jedna noc licz. + ż
one-of-a-kind,
one of a kind
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(unique)jedyny w swoim rodzaju wyr.
Uwaga: hyphens omitted when term is an adj after a noun
 This is a handcrafted, one-of-a-kind piece of jewellery.
one-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] done once only)jedyny raz przym. + m
one-sided adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (single viewpoint)jednostronny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (pejoratywny)stronniczy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
one-stop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (from a single source) (przenośny)jeden przystanek licz. + m
one-time adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one-off, occurring once only)jeden raz
 This is a one-time only offer, the price will go back up tomorrow.
one-time adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (former)poprzedni, wcześniejszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 To look at her now you would never believe that she was a one-time supermodel.
one-to-one,
one to one
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(private talk)prywatny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
one-to-one,
one to one
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(single relationship)jeden na jednego
 In database structure, a one-to-one relationship means an entity in one table maps only to a single entity in another table.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'one o'clock' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "one o'clock" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'one o'clock'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.