WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

on an ongoing basis


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "on" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: an | ongoing | basis

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (running, not switched off)włączony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The computer's already on.
 Komputer jest już włączony.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (atop)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Your book's on the table.
 Twoja książka jest na stole.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on the surface)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The picture's on the wall.
 Obraz jest na ścianie.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the vicinity)nad, przy przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 They bought a house on a lake.
 Kupili dom nad jeziorem.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (part of)w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 He's been on the football team for several years.
 Był w drużynie piłkarskiej przez kilka lat.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (according to)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 We'll continue on that basis.
 Będziemy kontynuować na tej podstawie.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (purpose)w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 He's here on business.
 On jest tutaj w interesach.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (means)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 His car runs on diesel. Did you come here on foot?
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into position) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 Put the lid on and boil for five minutes.
 Przykryj przykrywką i gotuj przez pięć minut.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (condition) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 The house is on fire.
 Dom się pali.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (occurring)trwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The film festival is on all week.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (broadcasting)nadawany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Your favourite programme is on.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (performing)na scenie przyim. + ż
 I always get stage fright, but I'm OK once I'm on.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (planned)aktualny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Is the party still on for tonight?
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baseball: on base)na bazie przyim. + ż
 They have three men on.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, UK (acceptable) (potoczny)w porządku przyim. + m
 Tom's behaviour is just not on.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (due onstage)na scenie przyim. + ż
 Theresa's on in two minutes! Where did she go?
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (situated atop) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 Are you on? Can I start pedalling?
 Siedzisz już? Czy mogę zacząć pedałować?
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (onto position, cooking)nastawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nastawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'll put the potatoes on.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (covering, wrapping)nakładać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nałożyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Fred has his coat on already.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (tightly attached) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 Make sure the cap is on properly.
 Upewnij się, że nakrętka jest odpowiednio dokręcona.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (towards a place, object) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 They walked further on down the road.
 Poszli dalej drogą.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (onward)do przodu przyim. + m
 The crowd urged her on.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (continuously)dalej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Carry on with what you were doing.
 Rób dalej to, co robiłeś.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into operation)włączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Could you turn the radio on?
 Czy mogłabyś włączyć radio?
on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (button)włącznik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Press "on".
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (suspended from)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Her coat is on the hook.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (supported by)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Lie on your stomach.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (covering, wrapping)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 You should put a bandage on that wound.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (carrying, with you)z, ze przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Have you got any cash on you?
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (about)o przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I'm looking for a book on orchids.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (basis)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 The film is based on an 18th century novel. She depends on the dictionary to do her homework.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the direction of)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 She shone the light on the intruder.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (vehicles) (autobus, pociąg, samolot itp.)w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
  (statek, łódź)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 We can eat our sandwiches on the train.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (membership)w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 My Mum served on a jury for a murder trial.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (media)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 What's on Channel 4 tonight?
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (undertaking: journey, etc.)w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Leah is on a business trip to London.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (added to)z przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 You can insure it for only pennies on the pound.
 Można to ubezpieczyć zaledwie na kwotę jednego funta z drobnymi.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (liability: down to)musieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spoczywać na kimś ndk. + przyim.
 It's always on me to sort out these problems.
 To zawsze ja muszę załatwiać te problemy.
 Zawsze na mnie spoczywa obowiązek rozwiązania tych problemów.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time, occasion)w, we przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I always go jogging on Sundays. Let's go to the cinema on Tuesday.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (destination) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
 The police closed in on him.
 Policja otoczyła go.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (object)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 They've always looked on me with kindness.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (reference)o przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 What are your thoughts on global warming?
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at the time of)po przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 They started to get lost on entering the city.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (diet, medicine) (potoczny)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 She's on antibiotics.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to the detriment of)nad przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 They have a three-mile lead on us.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (via the medium of)w przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 They saw it on TV.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (about: a subject)o przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 This presentation is on the French Revolution and changes in society thereafter.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (taking: drugs) (potoczny)na przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Mitch seemed agitated and strange all evening, as if he were on something.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (paid by) (potoczny)stawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  postawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Dinner's on me tonight! You paid last time we went out.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
act on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (respond)odpowiadać na coś ndk. + przyim.
  odpowiedzieć na coś dk. + przyim.
 Olga acted on the email she received.
act on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (have effect)działać na coś ndk. + przyim.
 The engraving was the result of the acid acting on the metal.
add [sth] on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (charge [sth] in addition)dodawać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dodać coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Restaurants add sales tax onto the bill.
add on [sth],
add [sth] on
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(append [sth])dodawać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dodać coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  załączać coś, dołączać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  załączyć coś, dołączyć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Before sending the email, Irene added on a document.
bang on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK, informal (talk insistently about [sth](potoczny)ględzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The lecturer kept banging on even though most of the students weren't listening.
bang on about [sth] vi phrasal + prep UK, informal (talk insistently about [sth](potoczny)ględzić o czymś ndk. + przyim.
 Tanya is always banging on about how awful her boss is.
bargain on [sth],
bargain on doing [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
informal (expect)targować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  potargować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I hadn't bargained on retiring at 59, but here I am, retired!
barge in on [sth] vi phrasal + prep informal (interrupt [sth])wtrącać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  wtrącić się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 It was rude of you to barge in on their family reunion.
barge in on [sb] vi phrasal + prep informal (interrupt [sb])przeszkadzać komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeszkodzić komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She barged in on me while I was getting dressed!
barge in on [sth] vi phrasal + prep informal, figurative (conversation: interrupt)wtrącać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  wtrącić się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 What makes you think you can just barge in on someone else's conversation?
bear down on [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (push, press on)ruszać na ndk. + przyim.
  ruszyć na dk. + przyim.
 Bear down on the pen to make clear carbon copies.
bear down on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (weigh heavily upon)ruszać na ndk. + przyim.
  ruszyć na dk. + przyim.
 The weight of Emma's financial worries were bearing down on her.
bear down on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (approach threateningly)ruszać na ndk. + przyim.
  ruszyć na dk. + przyim.
 The man was bearing down on Jim along the path.
bear on [sth],
bear upon [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
formal (be relevant to)być istotnym dla zwrot posił.
border on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (be almost)być na granicy zwrot posił.
 His bizarre behavior borders on the insane.
bring [sth] on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (prompt, cause)wywoływać, powodować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wywołać, spowodować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 His allergies brought on the asthma attack.
bring [sb/sth] on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (performer, act: send on stage)wywoływać, powodować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wywołać, spowodować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It was time to bring on the next act.
brush up on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (refresh knowledge of [sth])podszlifowywać, odświeżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podszlifować, odświeżyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Janice joined the course to brush up on her maths skills.
build on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (develop further)tworzyć na podstawie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The beginners' course will give you a good base which you can build on.
build [sth] on [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (base on)tworzyć na podstawie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The artist built the house on a hill overlooking the bay.
calculate on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (expect, intend for [sth](mieć na coś nadzieję)liczyć na coś ndk. + przyim.
  (spodziewać się czegoś)liczyć się z czymś zwr. ndk. + przyim.
 We're calculating on your being here for dinner.
 Liczymy na to, że będziesz na kolacji.
capitalize on [sth],
also UK: capitalise on [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (make the most of)wykorzystywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykorzystać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
catch on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (person: understand)chwytać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  chwycić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I told her that he'd poisoned his wife with arsenic, but she didn't catch on.
catch on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal ([sth]: become popular)rozpowszechniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozpowszechnić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Do you think that the practice of people sewing their own clothing will ever catch on again?
catch up on [sth] vi phrasal + prep informal (get up to date)doinformować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 I phoned my brother to catch up on the latest news back home.
center in on [sth] (US),
centre in on [sth] (UK)
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(focus on)skierować na dk. + przyim.
 Now that the camera's shown us the whole pitch, centre in on just the coach.
center on [sb/sth] (US),
centre on [sb/sth] (UK)
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(have as main purpose)koncentrować się na kimś/czymś, koncentrować się wokół kogoś/czegoś zwr. ndk. + przyim.
  skoncentrować się na kimś/czymś, skoncentrować się wokół kogoś/czegoś zwr. dk. + przyim.
 My grandfather's life centered on his family.
chance on [sth],
chance upon [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(unexpectedly encounter [sb/sth])natknąć się na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Walking throught the woods, I chanced upon young rabbits cavorting in the tall grass.
cheat on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (be sexually unfaithful to)zdradzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Carol admitted that she had cheated on her husband.
cheat on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US (be dishonest regarding: taxes, test)zdradzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
check up on [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (observe progress)sprawdzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sprawdzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When it's very hot, remember to check up on your elderly neighbors every couple of hours.
choke on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (have stuck in one's throat)dławić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  udławić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The old man choked on his food and almost turned blue before the waiter arrived to help him.
choke on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (be unable to say)zaciąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He didn't want to mess up the marriage proposal but was afraid that he'd choke on the words when the time came.
cling on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (hold tightly)trzymać się kurczowo ndk. + przys.
 When I went around a corner quickly on my motorcycle, my passenger was clinging on for dear life.
clock in,
also UK: clock on
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(start work)podbijać kartę zegarową zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  rejestrować godzinę przyjścia do pracy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Steven clocks in at 7 every morning. Don't forget to clock in when you get to work.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
add-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (optional extra feature)dodatek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  opcja dodatkowa dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  rozszerzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The software has lots of add-ons.
add-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (additional charge)dodatkowa opłata przym. + ż
 The bill includes add-ons.
advise [sb] on [sth] vtr + prep (counsel [sb] on [sth])doradzać komuś w czymś ndk. + przyim.
  doradzić komuś w czymś dk. + przyim.
 He was hired to advise the Queen on matters of state.
afoot (mainly US),
on foot
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(walking, on foot)pieszo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  na piechotę przyim. + ż
 It sometimes takes longer to drive than to get to work on foot.
agree with [sb] about/on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have same opinion about)zgadzać się z kimś co do czegoś zwrot zwr. ndk.
  zgodzić się z kimś co do czegoś zwrot zwr. dk.
 We all agreed with Jack about the colour of the new chairs.
agree on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (decide mutually on)zgadzać się na ndk. + przyim.
  zgodzić się na dk. + przyim.
 We can't seem to agree on our political views at all.
agree on terms v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (decide conditions)uzgadniać warunki ndk. + m, l.mn.
  uzgodnić warunki dk. + m, l.mn.
 The two companies agreed on terms and the contract was signed.
and so on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (et cetera)i tak dalej
 Victims of the disaster urgently need drinking water, food, medical supplies, and so on.
attend on [sb] vi + prep UK (serve)obsługiwać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obsłużyć kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 There were several staff to attend on the guests.
authority on [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authoritative publication)wiarygodne źródło przym. + n
 The famous astronomer's book is considered to be the authority on black holes.
balance [sth],
balance [sth] on [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(place precariously)stawiać niepewnie ndk. + przys.
  postawić niepewnie dk. + przys.
 The hiker balanced his water bottle on a rock.
bang on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, slang (on target, exact) (potoczny)trafiony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It was a tricky question, but I thought his answer was bang on.
bank on [sth/sb] vi + prep figurative (rely, bet)liczyć na coś/kogoś ndk. + przyim.
  stawiać na coś/kogoś ndk. + przyim.
 I'm banking on the stock market recovering; otherwise I won't have enough retirement funds.
base [sth] on [sth],
base [sth] upon [sth]
vtr + prep
often passive (use as evidence)opierać coś na czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  oprzeć coś na czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  bazować coś na czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 She based her conclusion on close examination of the evidence.
base [sth] on [sth],
base [sth] upon [sth]
vtr + prep
(adapt from)opierać coś na czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  oprzeć coś na czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
Uwaga: "Base on" is more common than "base upon." These expressions are often used in the passive voice--e.g., "The movie is based on a true story."
 They will base the film on a short story written by Mark Twain.
be based on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be founded on [sth])opierać się na zwr. ndk. + przyim.
  bazować na ndk. + przyim.
 His political ideas are based on his conservative beliefs. Some countries have laws based upon state religions.
be based on [sth],
be based upon [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be adapted from [sth])być opartym na zwrot posił.
 Many movies are based on true stories. Ideally, your decision should be based upon sound reasoning.
based on [sth],
based upon [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(founded on)oparty na czymś przym.+przyim.
 Some countries have laws based upon state religions.
be up on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (have up-to-date information on)mieć aktualne informacje co do
 My sister is really up on the latest fashions.
on behalf of [sb],
on [sb]'s behalf,
in behalf of [sb],
in [sb]'s behalf
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(in place of [sb])w czyimś imieniu wyr.
Uwaga: "On your behalf" is currently much more common than "in your behalf."
 I'm phoning on behalf of my daughter, who has lost her voice. The millionaire sent somebody to bid on the painting on his behalf.
bent on [sth] adj + prep (be determined)zdecydowany na coś przym. + przyim.
  zawzięty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The victim's father is bent on revenge.
bent on doing [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (be determined to do [sth])być zdecydowany na zrobienie czegoś zwrot posił.
 That cousin of yours is bent on doing as much damage as he can.
be bent on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be determined about [sth])być zdecydowany na coś zwrot posił.
bestow [sth] on [sb],
bestow [sth] upon [sb]
vtr + prep
formal (present, give [sb]: an award, gift)przyznawać coś komuś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przyznać coś komuś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The head of the Board of Education bestowed the Outstanding Teacher of the Year award on Mrs. Hall. The king bestowed knighthoods on his most loyal subjects.
bet on [sth] vi + prep (place a wager on)stawiać na ndk. + przyim.
  postawić na dk. + przyim.
bet on [sth] vi + prep figurative (be totally confident of)zakładać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  założyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  być pewnym ndk.. + przym
bid on [sth] vi + prep (make an offer to buy [sth])licytować kupno czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Sheila bid on a vase at an auction.
binge on [sth] vi + prep (eat [sth] to excess)objadać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 When I'm feeling down, I binge on chocolate.
binge on [sth] vi + prep (indulge in [sth] excessively) (potoczny)robić coś bez ograniczeń zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
blame [sth] on [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attribute: [sth] bad)zrzucać na kogoś/coś winę za coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  obwiniać kogoś/coś za coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 He blamed his lack of concentration on having slept badly that night.
blow [sth] on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (squander money) (potoczny)przepuszczać coś na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (potoczny)przepuścić coś na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Sophie blew all her wages on a new dress.
bludge on [sb] vi + prep informal, AU (live at [sb] else's expense)tłumaczenie niedostępne
 When are you going to get a job and stop bludging on your parents?
bone up on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (revise one's knowledge of) (potoczny)zakuwać, kuć, wkuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
bone up on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (to study; bring one's knowledge up to date) (potoczny)zakuwać, kuć, wkuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 If you're going to be that picky, I'd better bone up on basic grammar.
border on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be adjacent to, share a border with)graniczyć z ndk. + przyim.
 Our house borders on conservation land that no one can build on.
brief [sb] on [sth],
brief [sb] about [sth]
vtr + prep
(apprise of)informować kogoś o czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poinformować kogoś o czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The chief briefed his agents on the recent developments of the case.
Bring it on! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (eagerness)dawaj
bring it on interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (challenge to fight)dawaj
 If you think you can do better, then bring it on!
browse on [sth] vi + prep (animals: feed on [sth])paść się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The herd of goats browsed on grass and twigs in the pasture.
brush [sth],
brush [sth] on [sth],
brush [sth] onto [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(paint, etc.: apply)nakładać pędzlem ndk. + m
  nałożyć pędzlem dk. + m
 The carpenter brushed more paint onto the table.
buy on credit v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (purchase now, pay later)kupować na kredyt zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  kupić na kredyt zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I became addicted to buying on credit, and now I'm on the verge of bankruptcy.
by foot,
on foot
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on foot, walking)pieszo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Most people drove but a few arrived by foot.
call on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have recourse to, turn to)zwracać się do
  zwrócić się do
 John called on his friends for support.
call on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (visit [sb] for a short time)odwiedzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odwiedzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 John called on Mary while she was in the hospital.
carry on,
carry-on
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(continue)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: hyphen used when term is a noun or an adj
 The teacher told us to carry on with the exercise she had assigned while she prepared a test.
carry on,
carry-on
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal (make a fuss) (potoczny)robić aferę ndk. + ż
  zrobić aferę dk. + zaim.
 At bedtime the spoiled child would carry on until his parents shouted, "Enough!"
carry-on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (luggage: small enough to carry on to plane, etc.)podręczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We are only allowed one piece of carry-on luggage.
carry-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (luggage)bagaż podręczny m + przym.
 I measured my carry-on to make sure it would fit in the overhead.
carry-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (fuss)awantura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 His mother made such a carry-on about his going that he considered staying home.
carry-on baggage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (air travel: hand luggage)bagaż podręczny m + przym.
 Now that airlines are charging passengers to check bags, there is more carry-on baggage.
cash in on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seek to profit opportunistically from)wyzyskiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyzyskać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The witness wrote a book about his experiences to cash in on his fame.
cast a spell on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (enchant, seduce)oczarowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oczarować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The skilful musician's passionate performance cast a spell on the entire audience.
cast a spell on [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (witchcraft: charm or curse)rzucać zaklęcie na zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  rzucić zaklęcie na zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
catch on fire,
catch light,
catch alight
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(ignite)zapalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zapalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 If you knock that candle onto the rug, it will catch on fire.
a check on [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person, thing that restrains)kontrola żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The U.S. Congress acts as a check on the president.
check on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (check state or progress of)sprawdzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sprawdzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When Janet left the children alone at home, she called frequently to check on them.
cheer on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (shout encouragement to)kibicować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokibicować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We're going to the match to cheer on the team.
cheer on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (encourage, support)zachęcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zachęcić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
choke on [sth] vi + prep (have airway blocked by food) (jedzenie)dławić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zadławić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  (picie)zachłysnąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Karen was choking on a hot dog.
choke,
choke (up on)
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(sports: grip higher up)tłumaczenie niedostępne
chomp on [sth] vi + prep (bite, chew)obgryzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obgryźć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The dog lazily chomped on his bone.
claim,
claim on [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(right)prawo do czegoś n + przyim.
 I have first claim on the property.
clear some space on your calendar v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make time)robić miejsce na zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zrobić miejsce na zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Could you clear some space on your calendar to spend some time with her?
click on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computing: press mouse to select)klikać na ndk. + przyim.
  kliknąć na dk. + przyim.
 Click on the program's icon to open it.
climb on [sth] vi + prep (horse, vehicle: get on)wspinać się na ndk. + przyim.
  wspiąć się na dk. + przyim.
 Jack climbed on his horse and rode off.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "on an ongoing basis" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'on an ongoing basis'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.