note

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnəʊt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/noʊt/ ,USA pronunciation: respelling(nōt)


Inflections of 'note' (v): (⇒ conjugate)
notes
v 3rd person singular
noting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
noted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
noted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: note, bill
'note' jest alternatywnym terminem dla 'bill'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short message) (zdrobnienie)notka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I wrote him a note about the meeting time and left it on his desk.
 Napisałem mu notkę o godzinie spotkania i zostawiłem ją u niego na biurku.
notes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (memory aid, for speaking, etc.)notatki ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 He didn't have a prepared text, just notes that he referred to during the speech.
 Nie miał przygotowanego tekstu, jedynie notatki, do których odnosił się w trakcie przemowy.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical sound)nuta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  dźwięk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The flautist sounded a sweet note.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical notation)nuta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Follow the notes on the music! Don't just guess!
 Śledź nuty utworu! Nie zgaduj!
note vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe)zauważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zauważyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She noted that he was not wearing his ring.
 Zauważyła, że nie nosił sygnetu.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (key points of a lecture, etc.)uwaga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  spostrzeżenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  punkt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The third note I would like to raise is that housing prices do fall.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (footnote or endnote)przypis mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Did you read the note at the bottom of the page?
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short academic article)notka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Professor Jones has written a brief note on the mating habits of barn owls.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical key)ton mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Stick to the note, and stop changing key please.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tone in speaking)ton mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 When the student misbehaved again, the teacher had a warning note in his voice.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (character in taste, smell) (przenośny)nuta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This sauce has a note of walnut, don't you think?
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (birdsong)melodia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The bird sang a beautiful note.
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (money)banknot mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Have you got change for a twenty-pound note?
note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (promissory, etc.)weksel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He did not have the money on him, so left a note.
note [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write down)notować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zanotować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They noted all the problems on a piece of paper.
note [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mention, say)zauważyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When he noted that the house needed repair, she agreed.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (invoice)rachunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I received the electricity bill in the mail yesterday.
 Wczoraj znalazłem w skrzynce rachunek za prąd.
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (restaurant, hotel: amount owed)rachunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Waiter, could you please bring me the bill?
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (proposed legislation)projekt ustawy m + ż
 The Bill was approved by Congress and is going before the President.
 Projekt ustawy został przyjęty przez Kongres i teraz trafi do prezydenta.
bill [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (charge)wystawiać komuś rachunek ndk. + m
  wystawić komuś rachunek dk. + m
  (potoczny)podliczyć kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They will bill you later.
bill [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (charge)wystawiać komuś rachunek na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wystawić komuś rachunek na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I can't believe the hospital billed me ten thousand dollars.
 Nie mogę uwierzyć, że szpital wystawił mi rachunek na dziesięć tysięcy dolarów.
bill [sb] [sth] for [sth] vtr + prep (charge)wystawiać komuś rachunek na coś za coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wystawić komuś rachunek na coś za coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The lawyer billed him three hundred dollars for the service.
 Prawnik wystawił mu rachunek na trzysta dolarów za swoje usługi.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (list)lista żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The bill of charges and expenses itemized all project spending.
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (poster)plakat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  afisz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The circus posted bills announcing its arrival in the town.
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly US (cinema schedule)repertuar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The bill states that there are two showings of the film today.
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beak of a waterbird)dziób mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The duck caught a fish in its bill.
bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medieval weapon) (średniowieczna broń)halabarda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Two angry-looking guards holding bills stood next to the gate.
bill [sth] as vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (advertise)zapowiadać kogoś jako zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zapowiedzieć kogoś jako zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  reklamować kogoś jako zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The band was billed as the next Beatles.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
note | bill
AngielskiPolski
bank note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paper money, bill)banknot mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I found this wallet full of bank notes !
bill,
UK: note
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (paper money)banknot mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I have three twenty-dollar bills.
 Mam trzy banknoty dwudziestodolarowe.
credit note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voucher with cash value)nota kredytowa ż + przym.
debit note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (invoice slip)nota debetowa ż + przym.
delivery note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (proof-of-receipt slip)tłumaczenie niedostępne
 The courier asked me to sign the delivery note.
grace note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: note for embellishment)przednutka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
grace note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (film, story: embellishment)tłumaczenie niedostępne
marginal note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (aside)notka na marginesie wyr.
 A good teacher doesn't just grade a paper, but adds marginal notes to help the student.
note down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write for future reference)notować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zanotować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I will note down that only notarised statements may be presented in court.
note paper,
notepaper
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(paper for writing letters)papier listowy m + przym.
 Do you have any notepaper? I want to write a letter to my friend.
note well interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (nota bene, please note)uwaga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Please note well the deadlines for submitting your work.
of note adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (important) (formalny)godne zauważenia przym. + n
 Nothing of note happened on this day.
on another note exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (to change the subject)poza tym przyim. + zaim.
  abstrahując od czegoś wyr.
please note interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (used to draw attention to a point)proszę zauważyć
 Please note that this is a no-smoking area.
Post-it note,
post-it note,
Post-it,
Post-it note
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
® (adhesive notepaper)tłumaczenie niedostępne
 I left a Post-it note on the fridge door, reminding Anna to buy some milk.
promissory note nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (IOU, credit note)weksel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Legally, Scottish banknotes are promissory notes: that is to say, they have the same legal status as cheques.
send a note v (mail a short letter)wysyłać notkę ndk. + ż
  wysłać notkę dk. + ż
sing a wrong note v (sing off key)śpiewać fałszywie ndk. + przys.
  zaśpiewać fałszywie dk. + przys.
take note viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pay careful attention)zauważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zauważyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Take note, people: the job has to be finished today.
thank-you note,
thank-you letter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(letter expressing gratitude)list z podziękowaniem wyr.
 Don't forget to send them a thank-you letter.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'note' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: noted down the [dates, number, information], a [short, brief, concise, curt, rude] note, note the [differences, similarities], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "note" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'note'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.