notch

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnɒtʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/nɑtʃ/ ,USA pronunciation: respelling(noch)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
notch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in belt)karb mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Paul had to let his belt out a few notches after dinner.
notch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (level) (potoczny)kreska żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The coach decided to take the team's training up a notch.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
notch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (V-shaped indentation)nacięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
notch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (create a notch)nacinać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  naciąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
notch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (record [sth] with a notch)znakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oznakować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
notch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figuratively (record [sth])zaznaczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zazanaczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
notch up [sth],
notch [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(make score marks to count)odznaczać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odznaczyć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
notch up [sth],
notch [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (accumulate)zdobywać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdobyć coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
notch up [sth],
notch [sth] up
vi + adv
(increase)podnosić coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podnieść coś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The discovery of another dead body in chapter 2 serves to notch up the tension.
notch up vi + adv (increase slightly)podnosić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  podnieść się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The temperature has finally notched up a few degrees, now that spring is here.
top-notch,
top notch,
topnotch
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, figurative (very best, highest quality)na najwyższym poziomie wyr.
Uwaga: hyphen omitted when term is an adj after a noun
 My wife's always given me top-notch support with my career. The service we receive at this hotel is always top notch.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'notch' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Synonimy: dent, nick, więcej…
Kolokacje: a top-notch [meal, performance, play], let's take it up a notch, it's time to take it up a notch, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "notch" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'notch'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.