nominal

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnɒmɪnəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈnɑmənəl/ ,USA pronunciation: respelling(nomə nl)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
nominal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in name only)nominalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 George is the nominal head of the business, but really he retired years ago; his children are the ones running things.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
nominal charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (minimal fee)nominalna opłata przym. + ż
 If you buy the vacuum you can also get a new set of silverware for a nominal charge.
nominal fee nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (token fee)nominalna opłata przym. + ż
 The singer agreed to perform for a nominal fee so that most of the proceeds could go to charity.
nominal price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (estimated cost)nominalna cena przym. + ż
 The nominal price of the car is $25,000.
nominal rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (interest rate not adjusted for inflation)nominalna stawka procentowa wyr.
 The bank charges a nominal rate on the loan.
nominal value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount a share is worth initially)wartość nominalna ż + przym.
nominal wages nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (minimum pay)minimalna płaca przym. + ż
 The poor earn nominal wages.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "nominal" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'nominal'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.