noble

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnəʊbəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈnoʊbəl/ ,USA pronunciation: respelling(nōbəl)


Inflections of 'noble' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
nobler
adj comparative
noblest
adj superlative

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
noble adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: honourable)szlachecki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It was noble of you to give up your seat at the table.
noble nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] with hereditary title) (mężczyzna)arystokrata mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (kobieta)arystokratka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The dinner was attended by nobles and royalty.
noble adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thought: lofty)szlachetny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He has some very noble ideas, none of which is practical.
noble adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gas: inert)szlachetny
 Noble gases don't form compounds readily.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
noble birth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (being born into upper-class family)szlacheckie urodzenie przym. + n
 He was of noble birth but you would never have guessed it from the company he kept.
noble gas,
inert gas
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(chemical element)gaz szlachetny m + przym.
 Helium is a noble gas and is often used to inflate balloons.
noble savage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. archaic (primitive indigenous person)szlachetny dzikus przym. + m
 Many important political writers of the 18th century were influenced by the myth of the "noble savage.".
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'noble' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [local, national, British] noble, a noble beast, many nobles [took, wed, sought, attended], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "noble" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'noble'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.