necessary

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnɛsəsəri/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈnɛsəˌsɛri/ ,USA pronunciation: respelling(nesə ser′ē)

Inflections of 'necessary' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": necessaries

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
necessary adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (required, essential)konieczne przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It is necessary that you fill in this form first.
 Konieczne jest, abyś najpierw wypełnił formularz.
necessary adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (logically inevitable)konieczne przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 If you sell your house, it will be necessary to find somewhere else to live.
 Jeżeli sprzedasz swój dom, będzie wtedy konieczne znaleźć jakieś inne miejsce zamieszkania.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
necessary nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. rare (necessity)niezbędna rzecz przym. + ż
 We have all the necessaries for the journey.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
as necessary advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is needed)wedle potrzeby przyim. + ż
  jak trzeba
 Apply the ointment to the wound as necessary.
if necessary advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (if required, if needed)jeśli konieczne przyim. + przym.
 I'm ready to stay late if necessary.
it is necessary (it is essential or required)konieczne jest
 I could buy tickets in advance, but I don't think it is necessary.
it is necessary to (it is required or essential for one to)konieczne jest, aby
 It is necessary to buy your tickets in advance.
necessary condition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prerequisite)konieczny warunek przym. + m
 The presence of oxygen is a necessary condition to support human life.
only when necessary advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (strictly as required)tylko wtedy, kiedy konieczne
 You must take the pain killers only when necessary.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'necessary' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [common, shared, public, basic, fundamental] necessaries, is [never, not always] necessary, necessaries like [food, water, shelter], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "necessary" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'necessary'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.