neat

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈniːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/nit/ ,USA pronunciation: respelling(nēt)

Inflections of 'neat' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
neater
adj comparative
neatest
adj superlative
Inflections of 'neat' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": neat

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
neat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (room, etc.: tidy)porządny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Seth always kept his room neat.
neat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: well groomed)schludny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Kate always looked neat and well dressed.
neat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: fastidious)porządny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Dan was a very neat person and didn't like mess.
neat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (handwriting: precise)staranny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Kelsey's neat handwriting was easy to read.
neat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (alcohol: undiluted)czysty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My father likes his whiskey neat. He says even ice changes the flavor.
neat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." dated, US, slang (cool, interesting)ciekawy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Larry told a neat story at the party.
neat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (neatly)starannie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 She took off her jacket and folded it neat.
Neat! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US (cool, great)Super! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
  Ekstra! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 Neat! You got the new Lord of the Rings game!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
neat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. archaic or dialect (bovine animal)bydlę nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'neat' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a neat [essay, letter, list], a neat [figure, outline, shape, woman, person], his [writing, handwriting] is very neat, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "neat" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'neat'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.