mystified

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɪstɪfaɪd/


From the verb mystify: (⇒ conjugate)
mystified is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: mystified, mystify

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mystified adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (puzzled)zdezorientowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mystify vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (puzzle, perplex)zadziwiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zadziwić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'mystified' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "mystified" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'mystified'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.