mute

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmjuːt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mjut/ ,USA pronunciation: respelling(myo̅o̅t)

Inflections of 'mute' (v): (⇒ conjugate)
mutes
v 3rd person singular
muting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
muted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
muted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person: not speaking)niemy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The prisoner remained mute when the sentence was read.
mute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." obsolete, potentially offensive (person: unable to speak)niemy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The mute beggar was making wild gestures at us.
mute nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV: silent setting)wyciszenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 I always put the TV on mute when the adverts are on.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'mute' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "mute" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'mute'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.