multiplex

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmʌltiplɛks/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmʌltəˌplɛks/ ,USA pronunciation: respelling(multə pleks′)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
multiplex nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cinema with several screens)multipleks kinowy m + przym.
 We are going to the multiplex to watch the new Jurassic Park movie.
multiplex adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (multiple)multipleksowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "multiplex" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'multiplex'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.