mugging

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmʌgɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(muging)

From the verb mug: (⇒ conjugate)
mugging is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: mugging, mug

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mugging nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (robbery with assault)rabunek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There's been another mugging at Charing Cross Station.
mugging nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exaggerated facial expressions)przerysowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Jim Carrey's acting skills consist largely of mugging.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mug nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large cup with handle)kubek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Laura bought a bright yellow mug at a garage sale.
mug,
mugful
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(contents of a mug)kubek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Tom drank a large mug of coffee.
mug vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rob)rabować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obrabować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
mug nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, pejorative (face) (potoczny)gęba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Karen broke up with her boyfriend and cropped him out of her pictures so she wouldn't have to look at his ugly mug.
mug nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, pejorative (mouth) (potoczny)morda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Fred just spent all day stuffing his mug with other people's food.
mug nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (gullible or stupid person)frajer, frajerka m, ż
  naiwniak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Alex is a stupid mug; he'll believe anything.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: a [brutal, vicious, botched] mugging, a [spate, series, raft, report] of muggings, [resorted, turned] to mugging, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "mugging" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'mugging'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.