movie

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmuːvi/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmuvi/ ,USA pronunciation: respelling(mo̅o̅vē)

Na tej stronie: movie, film
'movie' jest alternatywnym terminem dla 'film'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'movie' is an alternate term for 'film'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
movie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly US (film: piece of cinema entertainment)film mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Hollywood movies bore me at times. I prefer art films.
 Hollywoodzkie filmy czasem mnie nudzą. Wolę filmy artystyczne.
the movies,
the pictures
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
informal (films seen at a cinema)kino nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Are we going to the movies tonight? I've always loved the movies!
 Czy idziemy dziś do kina?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
film nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. esp. UK (piece of cinema entertainment)film mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
Uwaga: British speakers use "film" as the general term for a piece of cinema entertainment, while Americans prefer "movie", reserving "film" for those of a more artistic or documentary nature.
 The film was about the war in Bosnia.
 Ten film był o wojnie w Bośni.
film nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strip of celluloid etc for recording)klisza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Yes, son, before there were digital cameras, all cameras used film.
 Tak, synu, przed wprowadzeniem aparatów cyfrowych używano kliszy.
film nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thin layer)warstwa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There was a film of oil coating the lake water.
 Warstwa oleju pokrywała wodę w jeziorze.
film [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (record as moving images)kręcić, filmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nakręcić, sfilmować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The director filmed three scenes of the movie today.
 Reżyser nakrecił dziś trzy sceny filmu.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
film nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plastic covering)folia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Kate pulled the film off of the cell phone's screen.
film nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opaque obstruction) (przenośny)mgła żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The old man's eyes were covered in a milky film because of cataracts.
film viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (record moving images)kręcić, filmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nakręcić, sfilmować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The crew is going to begin filming soon.
film viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be recorded)kręcić, filmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nakręcić, sfilmować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The scene filmed well.
film viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become coated with a thin layer)pokrywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pokryć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 With the oil on it, the lake filmed over quickly.
film [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." dated (coat in a thin layer)pokrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Just film the skin with a thin layer of cream.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
movie | film
AngielskiPolski
action movie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (film focussed on action sequences)film akcji m + ż
 Tony is watching an action movie.
black-and-white film,
black-and-white movie
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(movie: without colour)czarno-biały film
 I love watching silents, those old black-and-white films with no sound.
cinema nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK (venue where films are shown)kino nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Matinee shows are usually cheaper than evening shows at the cinema. The film will be in cinemas from next Friday.
dirty movie,
also UK: dirty film
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (pornographic film) (potoczny)pornos mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The boys hid the dirty movie under the mattress so their mom wouldn't find it.
horror movie (US),
horror film (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(scary, gory film)film horror m + m
 I can't watch a horror movie at night, I get too scared.
movie actor (US),
film actor (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(film star) (mężczyzna)aktor filmowy m + przym.
  (kobieta)aktorka filmowa ż + przym.
 Movie stars are a dime a dozen, it's rare to see a movie actor with the skill to move an audience in so subtle a motion.
movie camera nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (motion-picture camera)kamera filmowa ż + przym.
 Lawrence of Arabia was filmed using the larger 35mm format movie camera.
movie camera nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (handheld camcorder)ręczna kamera filmowa wyr.
 Movie cameras for amateurs being sold now are exclusively in digital format.
movie scene,
also UK: film scene
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(set piece in a film)scena filmowa ż + przym.
movie star,
also UK: film star
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(famous film actor)gwiazda filmowa ż + przym.
 Now that he was a movie star everybody wanted to give him things for free.
movie theater nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (cinema auditorium)kino nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
movie's bad guy,
movie bad guy
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cinema: villain)zły bohater przym. + m
 The late Heath Ledger portrayed the movie's bad guy in 'The Dark Knight'.
silent film,
US: silent movie
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(movie without sound)film niemy m + przym.
 The silent movie era was quite short: roughly 1900 to 1930.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'movie' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [horror, comedy, drama, thriller, romantic, sci-fi, porno] movie, movie [reviews, critics, forums, websites, theaters, awards, clips], [a home, an independent, an 8mm, a gonzo] movie, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "movie" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'movie'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.