move in

Listen:


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
move in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (make one's home)wprowadzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wprowadzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I've found a new flat, and I'm moving in next week.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
move in on [sth] vi phrasal + prep (intrude)wprowadzać się do zwr. ndk. + przyim.
  wprowadzić się do zwr. dk. + przyim.
 The salesman lost customers when a competitor moved in on his territory.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
move in on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move closer to attack or capture)nadchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nadejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When the signal was given the police quickly moved in on the suspect and arrested him.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'move in' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "move in" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'move in'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.