mistake

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/mɪˈsteɪk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mɪˈsteɪk/ ,USA pronunciation: respelling(mi stāk)

Inflections of 'mistake' (v): (⇒ conjugate)
mistakes
v 3rd person singular
mistaking
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
mistook
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
mistaken
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: mistake, mistook
'mistake' jest alternatywnym terminem dla 'mistook'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'mistake' is an alternate term for 'mistook'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mistake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (error)błąd mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I'm sorry but I made a mistake. The correct number is four.
 Przepraszam, ale popełniłem bład. Poprawny numer to cztery.
mistake nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wrong act or decision)błąd mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I should have given him the job: I made a mistake there.
 Powinienem był dać mu tę pracę. Tu popełniłem błąd.
mistake [sb] for [sb] else vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (identify wrongly)mylić kogoś z ndk. + przyim.
  pomylić kogoś z dk. + przyim.
 I didn't recognize her voice and mistook her for Jenny.
 Nie poznałem jej głosu i pomyliłem ją z Jenny.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
mistake [sth] for [sth] else vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (choose wrongly)mylić coś z czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pomylić coś z czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I mistook the car for a newer model and paid too much for it.
mistake [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (misunderstand)źle rozumieć przys. + ndk.
  źle zrozumieć przys. + dk.
 He mistook her remarks as being in favour of the change.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mistook,
mistake
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
(mistake: simple past)tłumaczenie niedostępne
 I embarrassingly mistook a random woman for Madonna and asked for an autograph.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
mistake | mistook
AngielskiPolski
by mistake advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (accidentally, not on purpose)przez pomyłkę przyim. + ż
 By mistake, I gave him your phone number instead of mine!
make a mistake v (commit an error)popełniać błąd ndk. + m
  popełnić błąd dk. + m
 Don't be afraid to make a mistake.
make no mistake interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (believe me, let me assure you)uwierz mi
 Make no mistake, their relationship won't last - he's too young for her!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'mistake' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: mistook me for [someone else, my dad], a [grave, small, minor, major, serious] mistake, do you mistake me for a...?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "mistake" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'mistake'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.