mist

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɪst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mɪst/ ,USA pronunciation: respelling(mist)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (like fog or cloud)mgiełka, mgła żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Ryan could barely see the sun through the morning mist.
mist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spray of water)mżawka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The hose sprayed a fine mist over the plants.
mist [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (spray as mist)pryskać, psikać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popryskać, popsikać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Jenna misted water onto the mirror with a small spray bottle.
mist viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rain very lightly)mżyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It was misting lightly when Kate went out, so she brought an umbrella.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
mist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tears)łzy ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 Paul tried to wipe the mist from his eyes when he saw his son graduate.
mist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (condensation)para żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 There was a fine mist of condensation on the cold window.
mist viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tears) (przenośny)wilgotnieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)zawilgotnieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Rachel's eyes began to mist when she saw her mom.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
sea mist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thin fog coming in off the sea)mgła żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'mist' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Na listach: Windows, więcej…
Kolokacje: [buy, use] a mist humidifier, a water-mist [fountain, system, spray], [winter, dawn, morning, sea] mist, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "mist" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'mist'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.