misplaced

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˌmɪsˈpleɪst/


From the verb misplace: (⇒ conjugate)
misplaced is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: misplaced, misplace

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
misplaced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lost)zgubiony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Has anyone located those misplaced orders yet?
misplaced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not appropriate)niestosowny, nieodpowiedni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He paid a heavy price for his misplaced trust in their abilities..
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
misplace vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lose, mislay)zapodziewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zapodziać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
misplace vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place unwisely)położyć w złym miejscu
  kłaść w złym miejscu
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'misplaced' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "misplaced" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'misplaced'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.