mine

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmaɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/maɪn/ ,USA pronunciation: respelling(mīn)

Inflections of 'mine' (v): (⇒ conjugate)
mines
v 3rd person singular
mining
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
mined
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
mined
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mine pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (belonging to me)mój zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 That hat is mine.
 Ten kapelusz jest mój.
mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excavation)kopalnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The diamond mine was controlled by the rebels.
 Kopalnia diamentów jest pod kontrolą buntowników.
mine pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (the one belonging to me) (męski)mój zaim.zaimek: Wskazuje na przedmioty i ich właściwości (ten człowiek, ona, sobie)
 Mine is the blue one.
a mine of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (abundant supply) (przenośny)kopalnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The website was a mine of information.
mine [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extract minerals, metals, etc.)wydobywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 They mined gold from that mountain.
 Wydobywali złoto z tej góry.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explosive device)mina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Hiking is prohibited here because of the risk of stepping on a buried mine.
mine viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dig, excavate)prowadzić wydobycie ndk. + n
 They mined until the mountain had no more ore to give.
mine for [sth] vi + prep (dig to find [sth])kopać w poszukiwaniu czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 People have been mining for gold here for over one hundred years.
mine [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (plant explosive mines)minować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaminować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The army mined the whole field.
mine [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (data: analyse)analizować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeanalizować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They mined the data, looking for buying patterns.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
coal mine,
coalmine
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pit where coal is extracted)kopalnia węgla ż + m
 My uncle used to work in a coal mine.
copper mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where copper is extracted from rock)kopalnia miedzi ż + ż
 The copper mine produced 1.245 million tons of copper last year.
diamond mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excavation site from which diamonds are obtained)kopalnia diamentów ż + m, l.mn.
 There are a lot of diamond mines in South Africa.
friend of mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: known, trusted) (mężczyzna)mój przyjaciel zaim. + m
  (kobieta)moja przyjaciółka zaim. + ż
 Pierre is a good friend of mine.
gold mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excavation site where gold is mined)kopalnia złota ż + n
 The Kromdraai was one of the first gold mines in South Africa.
mine clearance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (removal of explosive devices)rozminowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Mine clearance in the central region of the country is a high priority.
mine of information nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source of great knowledge)kopalnia informacji ż + ż, l.mn.
 The Internet is a mine of information, some good and some totally incorrect.
mine-clearing operations nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (removal of explosive devices)rozminowywanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The company's mine-clearing operations destroyed the beautiful landscape.
minefield,
mine field
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(area full of explosives)pole minowe n + przym.
 He lost his leg in the war, when his platoon strayed into a minefield.
minefield,
mine field
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (sensitive subject or situation)grząski grunt przym. + m
 Don't discuss religion with them; it's a mine field!
salt mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where salt is extracted)kopalnia soli ż + ż
 The salt mine outside of town supplies enough salt for the whole state. They sent me to the salt mines.
silver mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (site from which silver is extracted)kopalnia srebra ż + n
 The silver mine is situated in the south-west of Honshu Island.
sulphur mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (site where sulphur is excavated)kopalnia siarki ż + ż
The pleasure is all mine. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." formal (You're welcome.)Cała przyjemność po mojej stronie. wyr.
 "Thank you for cooking us such a wonderful dinner." "The pleasure is all mine."
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'mine' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: mine for [gold, silver, iron], a [coal, gold, diamond, salt, copper] mine, mine in [Colorado], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "mine" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'mine'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.