minded

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmaɪndɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmaɪndɪd/ ,USA pronunciation: respelling(mīndid)

Na tej stronie: minded, mind

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thinking a certain way)myślący w sposób wyr.
Uwaga: Follows the word: analytically-minded.
-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having a certain interest)interesujący się przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: Follows the noun: sports-minded
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (disposed, inclined)zdecydowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The teacher told the children that she was minded to put the toys away if they didn't stop arguing.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brain)umysł mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The mind can perceive what the eyes cannot see.
 Umysł może odbierać to, czego nie widzą oczy.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (memory)pamięć żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (przenośny)głowa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 It slipped my mind.
 Uciekło mi to z pamięci.
mind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (care, object)mieć coś przeciwko zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I'd like to sit here. Do you mind?
 Chciałbym tu usiąść. Czy masz coś przeciwko?
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sanity)rozum mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He must have lost his mind!
 On musiał chyba stracić rozum!
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attend to)pilnować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Mind your own business and don't tell others what to do.
 Pilnuj swojego interesu i nie mów innym, co robić.
mind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (child, pet: care, supervise)pilnować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przypilnować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My sister minds the kids for me while I'm working.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pay attention)uważać na ndk. + przyim.
  zwracać uwagę na zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zwrócić uwagę na zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Mind your manners when you go to the dinner party.
mind doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object to)mieć coś przeciwko zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Do you mind having to babysit for your brothers so often?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spirit) (energia psychiczna)duch mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 In old age, the mind is often willing when the body isn't.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intellect)umysł mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He has a quick mind.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: intelligent)umysł mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  inteligentna osoba przym. + ż
 She is one of the best minds in the business.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion)zdanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  opinia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Don't change your mind about this issue, please.
mind nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attention)uwaga żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The lost keys were not on his mind and forgotten.
mind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (obey)być posłusznym posił. + przym.
 He's always in trouble and doesn't mind.
mind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be careful)uważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  być ostrożnym posił. + przym.
 Please mind when you are crossing the road.
mind [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (heed, obey) (potoczny)słuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  posłuchać, usłuchać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Mind your mother and clean your room.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (watch out)uważać na ndk. + przyim.
 Mind the slippery steps.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (watch)pilnować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przypilnować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Would you mind the shop for me?
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (care about)przejmować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 I don't mind the other commuters' rudeness.
mind [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be disturbed by)być poruszonym posił. + przym.
 I very much mind the intrusions of government.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
minded | mind
AngielskiPolski
absentminded,
absent-minded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(distracted or forgetful)roztargniony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
broadminded (US),
broad-minded (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(tolerant, liberal)tolerancyjny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I am broadminded about food and don't mind trying unfamiliar dishes. Although generally conservative in outlook, she was very broad-minded on women's issues.
civic-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having a sense of public responsibility)prospołeczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 When you don't litter you are being civic-minded.
close-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blinkered, intolerant)tłumaczenie niedostępne
 He is so close-minded I can't discuss politics with him at all.
like-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having similar opinion, interests, etc.)o podobnym nastawieniu wyr.
narrow minded,
narrow-minded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(prejudiced, intolerant)o wąskim umyśle
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 I'm not so narrow minded as to impose my personal taste on others.
open-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tolerant, accepting)otwarty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  tolerancyjny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 When you travel to another country you should be open minded. I try to maintain an open-minded attitude regardless of a person's race or religion.
single minded,
single-minded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(determined, focused)zdeterminowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
strong-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (determined, wilful)zdecydowany, stanowczy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
tough-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mentally strong)silny mentalnie przym. + przys.
  (potoczny, przenośny)twardy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
tough-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adamant)niewzruszony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'minded' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "minded" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'minded'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.