Na tej stronie: min, minor, minute
'min' jest alternatywnym terminem dla 'minor', 'minute'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'min' is an alternate term for 'minor', 'minute'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
min,
min.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural, abbreviation (minute)min.
 Hold on! I'll be there in a min.
min,
min.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, abbreviation (minimum) (skrót: minimum)min. nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
min,
min.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, abbreviation (minor)tłumaczenie niedostępne
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
minor adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lesser, smaller)mały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  drobny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The doctor has to ignore the more minor injuries because so many people were hurt.
minor adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not as important)nieznaczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Tim suffered a minor injury in a car crash.
minor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] under age of sexual consent)nieletni nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Aaron was arrested for having sex with a minor.
minor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] not yet legally adult)niepełnoletni mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  nieletni mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Erin wasn't allowed to buy alcohol because she was still a minor.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
minor adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lower group)mniejszy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
minor adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (under age of sexual consent)nieletni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The minor girl's boyfriend was arrested.
minor adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not yet legally adult)niepełnoletni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The bouncer kicked the minor boys out of the bar.
minor,
min,
min.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: note one half-step down)mol mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Tom sang the minor to Shaun's note.
minor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (university: secondary subject)dodatkowy kierunek przym. + m
 Kelsey earned a minor in music.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
minute,
min,
min.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(period of sixty seconds)minuta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The alarm will ring in one minute.
 Alarm zadzwoni za minutę.
minute nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (moment, brief time)chwila, chwilka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I was only gone for a minute!
 Nie było mnie tylko chwilkę!
minutes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (written record: of a meeting)protokół mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The secretary keeps the minutes of the meeting.
minute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tiny)drobny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They wrote down even the minute details of their plan.
 Zapisali nawet drobne szczegóły ich planu.
minute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (unimportant)drobny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  nieistotny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That is a minute problem and isn't worth the trouble.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
minute nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geometry, coordinates)minuta kątowa ż + przym.
 Thirty minutes is half of a degree.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "min" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'min'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.