WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

mess around or about (with)


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "mess" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: around | or | about | (with)
Na tej stronie: mess, mess hall

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dirty condition)bałagan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Most of the house was spotless, but the bathroom was a mess.
a mess (of [sth]) nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disorder)bezładna sterta przym. + ż
 His desk was a mess of papers and books.
mess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jumble)bałagan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Look at the mess on your desk!
mess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (disorder)chaos mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This project is a mess. It is going to take me days to fix it.
mess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (difficult situation) (literacki)tarapaty ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 The most famous line from Laurel and Hardy is, "That's another fine mess you've got me into!"
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
a mess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative ([sb]: emotional, confused) (przenośny)rozbity przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He was such a mess after his wife died.
mess,
dog mess
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (dog, etc.: faeces) (potoczny: kał)kupa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The puppy made a mess again on the living room rug.
mess [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, informal (soil)brudzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pobrudzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You didn't mess your diaper did you?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
mess hall,
mess
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(military dining hall)mesa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 All the soldiers were eating in the mess hall.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
mess | mess hall
AngielskiPolski
mess around,
UK: also mess about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (be frivolous)grzebać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wygrzebać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Stop messing around and let's discuss this seriously.
mess around,
UK: also mess about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (be unproductive) (potoczny)wydurniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (potoczny)wydurnić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 My husband is messing around in the garage - I've no idea what he's doing in there.
mess around with [sth],
UK: also mess about
vi phrasal + prep
informal (tamper, play with)grzebać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wygrzebać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He enjoyed messing around with boats.
mess around with [sb],
also UK: mess about with [sb]
vi phrasal + prep
slang (tease) (slang)podpuszczać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Why are you so upset? We were just messing around with you.
mess up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (make serious mistake)marnować, psuć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmarnować, zepsuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This is your last chance, so don't mess up!
mess with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] slang (treat disrespectfully)psuć, gmatwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popsuć, pogmatwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Don't mess with me, or I'll get very angry!
mess with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] slang (tamper)psuć, gmatwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popsuć, pogmatwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Don't mess with those papers – I've just put them in order.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
mess | mess hall
AngielskiPolski
a fine mess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (complicated or awkward situation) (kolokwialnie)niezły klops przym. + m
 The lies we told got us into a fine mess when everyone found out the truth.
bloody mess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (scene of gore)jatka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The body had been horrifically mutilated, it was a bloody mess.
bloody mess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang (untidy place) (slang)burdel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This place is a bloody mess, it hasn't been tidied in weeks.
bloody mess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang (incompetent or poor job) (slang)burdel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
bloody mess nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang, potentially offensive (disorder) (slang)burdel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The cataloguing system was a bloody mess, you couldn't find anything.
have your hair in a mess viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be dishevelled)być rozczochranym posił. + przym.
in a mess adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (untidy, disordered)zabałaganiony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My son's bedroom is in a mess.
in a mess adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (in a difficult situation)w kłopocie przyim. + m
 The World economy is in a mess.
make a mess v (create disorder or dirt)robić bałagan ndk. + m
  zrobić bałagan dk. + m
 You can have your mates round for the evening so long as you promise not to make a mess.
mess around with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sth]: use foolishly, spoil)marnować, psuć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmarnować, zepsuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Your painting is fine now, don't mess around with it any more or you will ruin it.
mess kit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: cooking utensils)niezbędnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The troops were standing in line with their mess kits, waiting to eat.
mess up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (spoil, botch)marnować, psuć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmarnować, zepsuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We're expecting company, so don't mess up the house.
mess up [sb]'s hair v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make [sb]'s hair untidy)burzyć włosy ndk. + m, l.mn.
  mierzwić włosy ndk. + m, l.mn.
  zmierzwić włosy dk. + m, l.mn.
 Don't mess up my hair - I've only just come from the hairdressers!
mess-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (mistake, blunder)bałagan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There was a mess-up with our hotel booking and we had to find somewhere else to stay.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "mess around or about (with)" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'mess around or about (with)'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.