medicine

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɛdsən/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈmɛdəsɪn/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(medə sin or, esp. Brit., medsən)


Inflections of 'medicine' (v): (⇒ conjugate)
medicines
v 3rd person singular
medicining
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
medicined
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
medicined
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (science: treating illness)medycyna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Modern medicine has made many advances.
medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (profession: healthcare)medycyna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 My brother is studying medicine at university.
 Mój brat studiuje medycynę na uniwersytecie.
medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medication)lekarstwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  lek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Many people take medicine when they are sick.
 Wiele ludzi bierze lekarstwa, gdy są chorzy.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
medicine [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give medicine to)leczyć farmakologicznie ndk. + przys.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
ayurvedic medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ancient healthcare philosophy)medycyna ajurwedyczna ż + przym.
 Ayurvedic medicine is considered to be alternative medicine.
forensic medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical science used in legal cases)medycyna sądowa ż + przym.
 Forensic medicine revealed that the deceased had been poisoned with arsenic.
general medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (non-surgical branch of medicine)medycyna ogólna ż + przym.
 Most family doctors practice only general medicine.
holistic medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alternative treatments)medycyna niekonwencjonalna ż + przym.
 Holistic medicine requires further scientific research before it becomes widely accepted. Holistic medicine looks at the entire person, not just treating one particular symptom.
internal medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (specialist diagnosis and treatment of disease)medycyna internistyczna ż + przym.
 As a medical student I wanted to specialise in internal medicine rather than surgery. A physician that practices internal medicine is called an internist.
MD nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (Doctor of Medicine)dr med. m + ż
 If you need a good pediatrician, try Dr. Shaw, MD.
medicine ball nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ball used in weight training)piłka lekarska ż + przym.
 The physical therapist had her use a medicine ball to strengthen her abdomen.
medicine cabinet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cupboard where medication is stored)apteczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  szafka apteczna ż + przym.
 I went through the medicine cabinet and threw out anything that was out of date.
medicine chest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bathroom cabinet)szafka apteczna ż + przym.
 I keep my pills in the medicine chest. Can you get a bandage from the medicine chest for me?
patent medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (no prescription)opatentowany lek przym. + m
 Quack doctors travelled the West selling patent medicines that didn't cure anything but the doctor's pocketbook.
practice medicine,
UK: practise medicine
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US (work as a doctor)uprawiać medycynę ndk. + ż
 He practices medicine at St. Patrick Hospital.
practice of medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work of a doctor)praca lekarza ż + m
 The practice of medicine has made great advances in recent years.
socialized medicine,
also UK: socialised medicine
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, uncountable (universal health care system)społeczna służba zdrowia wyr.
tropical medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (study of diseases of the tropics)medycyna tropikalna ż + przym.
 Tropical medicine deals with diseases that are rarely seen in the US.
veterinary medicine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (treatment of sick animals)medycyna weterynaryjna ż + przym.
  weterynaria żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He loved animals so much that he decided to study veterinary medicine.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'medicine' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [natural, traditional, alternative, Chinese, modern, homeopathic] medicine, the medicine [box, cabinet, bottle], [reproductive, internal, dental, preventive, emergency, veterinary] medicine, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "medicine" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'medicine'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.