master

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'master', 'Master': /ˈmɑːstə/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈmæstɚ/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(mastər, mästər)


Na tej stronie: master, schoolmaster
'master' jest alternatywnym terminem dla 'schoolmaster'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'master' is an alternate term for 'schoolmaster'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expert)mistrz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He is the master at fixing old cars.
 On jest mistrzem restauracji starych samochodów.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. historical (slave owner)pan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 "Yes, master," said the slave.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (servant's employer)pan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I need to ask the master what he wants for dinner.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pet owner)pan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The dog came running at the sound of his master's voice.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (original)originał mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The software master is kept in a safe, but copies are freely available.
 Oryginał programu komputerowego jest trzymany w sejfie, ale kopie są łatwo dostępne.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (craftsman)mistrz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (potoczny)majster mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 After years as an apprentice woodworker, he became a master.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scholar)ekspert mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He is a master in the study of ancient texts.
master vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become expert in)opanować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He mastered heart surgery in only 2 years.
 Opanował chirurchię serca w ciągu tylko 2 lat.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nautical: captain)kapitan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You need to ask the master where we are sailing next.
Master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, archaic (title for a youth)panicz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Master James Willis is much like his lazy, corpulent father.
master [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (control)panować nad czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  kontrolować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 If he wants to be taken seriously in business, he must learn to master his emotions.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leader)lider mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Who is the master of this group?
Master,
Masters
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(postgraduate degree)magister mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  studia magisterskie n, l.mn. + przym.
  studia drugiego stopnia wyr.
 She has a Master of Arts in Psychology.
master,
schoolmaster
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, dated (school teacher)nauczyciel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The master expects that we have our schoolwork finished on time.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (head of household)gospodarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He is the master of his home.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chess, bridge)mistrz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He is one of the youngest masters ever, but his chess skills are incredible.
master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing device)nadrzędny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The first disk is the master; the other one is the slave.
the Master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Jesus Christ) (Jezus Chrystus)Pan mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
master n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (document, etc.: original)oryginalny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The master copy of the treaty was held in a neutral location.
master [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conquer)podbijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podbić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Napoleon was able to master many countries.
master [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rule)rządzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The dictator mastered his nation through fear and threats.
master [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tame)oswajać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oswoić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It took a long time, but he finally mastered the wild horse.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
schoolmaster,
master
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
dated (male teacher)nauczyciel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The schoolmaster was a strict man who often punished students.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
master | schoolmaster
AngielskiPolski
lord and master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] with total power, boss)pan i władca wyr.
 I need to ask my lord and master for permission to take a holiday.
MA,
M.A.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (degree: Master of Arts) (skrót: magister)mgr mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She received her MA in literature in 1997.
master bedroom nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (largest bedroom in a house)główna sypialnia przym. + ż
 Normally, the parents sleep in the master bedroom. The master bedroom was big enough to hold a sofa as well as the king-size bed.
master key nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (passkey, key that opens a number of locks)klucz uniwersalny m + przym.
 I lost the key to my apartment and so had to ask the caretaker to open the door for me with his master key.
master of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (an expert in)mistrz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The con man is a master of deceit.
master of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person in charge of)mistrz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Adults are masters of their own destinies.
master of ceremonies nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: hosts an event)mistrz ceremonii m + ż
 The master of ceremonies introduced the keynote speaker.
Master of Science nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (postgraduate degree)tłumaczenie niedostępne
 The Institute offers tuition leading to Master of Arts (MA) and Master of Science (MSc) degrees.
master of the house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (male head of household)pan domu m + m
 The master of the house is not necessarily the male head, but it is whoever holds the final say in certain familial matters.
master plan nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large scale scheme or project)wielki plan przym. + m
 Tonight, the corporation will unveil its master plan to maximize third-quarter profit.
master race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Nazis' Aryan ideal)rasa panów ż + m, l.mn.
 Nazi ideology describes a human master race as Nordic people with blond hair and blue eyes.
master tape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (original recording)oryginalne nagranie przym. + n
 I made a copy in case the master tape was destroyed or stolen.
Master's degree nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (one-year postgraduate qualification) (potoczny)magisterka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  stopień magistra m + m
 He has a Bachelors in Arts and is now doing a Master's degree in English Literature.
master class,
masterclass
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(lesson from expert)zajęcia z mistrzem
MC,
emcee
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (host: master of ceremonies)mistrz ceremonii m + ż
 The emcee at my wedding reception was hilarious.
MSc,
MSc.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (degree: Master of Science)magister nauk ścisłych
 John Smith, MSc., will be awarded for his outstanding achievements in biomedical science.
old master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great painter of the past)dawny mistrz przym. + m
 Rembrandt and Leonardo da Vinci are considered to be old masters.
past master nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] skilled and successful at [sth])tłumaczenie niedostępne
 Don't believe a word he says. He's a past master at lying.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'master' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: master a [language, practice, discipline, sport], [a piano, an art, an opera] master, a master [copy, plan, distributor], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "master" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'master'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.