manifold

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmænɪfəʊld/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmænəˌfoʊld/ ,USA pronunciation: respelling(manə fōld′)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
manifold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (engine part)kolektor mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 It looks to me like you have a leak in the manifold.
manifold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (many, varied)wieloraki, rozmaity przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her manifold talents include acting, singing, and dancing.
manifold adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (different elements)zróżnicowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They drew up a manifold plan to deal with the failing economy.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
intake manifold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (engine: fuel pipe)przewód wlotowy m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Kolokacje: be careful, the manifold is (still) hot, the [options, implications] are manifold, a hot manifold, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "manifold" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'manifold'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.