manhandle

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmænhændəl/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ˈmænˌhændəl, mænˈhændəl/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(manhan′dl, man handl)


Inflections of 'manhandle' (v): (⇒ conjugate)
manhandles
v 3rd person singular
manhandling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
manhandled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
manhandled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
manhandle vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (treat or hold roughly)mocować się
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "manhandle" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'manhandle'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.