makeup

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmeɪkʌp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmeɪkˌʌp/ ,USA pronunciation: respelling(mākup′)


Na tej stronie: makeup, make up

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
makeup nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cosmetics)makijaż mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She carries every kind of makeup in her handbag.
makeup nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (constitution, composition)skład mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The makeup of the committee should reflect its membership.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
make [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (invent, imagine)wymyślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wymyślić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You should be a writer, you make up such interesting stories.
make [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (assemble, put together)przygotowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przygotować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (w fabryce)montować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmontować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The Red Cross made up emergency kits for the earthquake victims.
make [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (comprise)stanowić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  składać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The cast was made up of amateurs.
 Obsadę stanowili amatorzy.
 Obsada składała się z amatorów.
make up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be reconciled)pogodzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We had an argument, but later we kissed and made up.
make up with [sb] vi phrasal + prep informal (be reconciled)pogodzić się z kimś zwr. dk. + przyim.
 I haven't made up with Alex yet after yesterday's fight.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
makeup | make up
AngielskiPolski
makeup artist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who applies a performer's cosmetics)artysta makijażu m + m
 The makeup artist completely changed his looks before his TV appearance.
makeup remover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (product for removing cosmetics from skin)zmywacz do makijażu wyr.
 I use a makeup remover every night before going to bed. I take off mascara and lipstick with makeup remover.
theatrical makeup nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cosmetics worn by stage performer)teatralny makijaż przym. + m
 Unlike normal makeup, theatrical makeup exaggerates the contours of the face.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'makeup' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: put makeup on, put on makeup, do your makeup, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "makeup" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'makeup'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.