make up

Listen:


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
make [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (invent, imagine)wymyślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wymyślić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You should be a writer, you make up such interesting stories.
make [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (assemble, put together)przygotowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przygotować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (w fabryce)montować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmontować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The Red Cross made up emergency kits for the earthquake victims.
make [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (comprise)stanowić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  składać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The cast was made up of amateurs.
 Obsadę stanowili amatorzy.
 Obsada składała się z amatorów.
make up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be reconciled)pogodzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We had an argument, but later we kissed and made up.
make up with [sb] vi phrasal + prep informal (be reconciled)pogodzić się z kimś zwr. dk. + przyim.
 I haven't made up with Alex yet after yesterday's fight.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
make up to [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US, informal (fawn) (przenośny, potoczny)podlizywać się komuś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (przenośny, potoczny)podlizać się komuś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
apply make-up vtr + n (put on cosmetics)malować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pomalować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I don't have the time to apply makeup, so it's lucky I have nice skin!
kiss and make up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be reconciled)godzić się ndk. + zaim.
  pogodzić się dk. + zaim.
 The pair kissed and made up after a nine-year feud.
make it up to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (compensate)wynagradzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wynagrodzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 George wanted to make it up to Andrea for being so bad-tempered towards her earlier.
make up for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (compensate for)rekompensować za ndk. + przyim.
  zrekompendować za dk. + przyim.
 He made up for his absence by working overtime.
make up for lost time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (compensate for past inaction)nadrabiać stracony czas zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nadrobić stracony czas zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Her father made up for lost time by buying her lots of presents.
make up your mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (decide)decydować się ndk. + zaim.
  zdecydować się dk. + zaim.
 Are you coming with me or not? Make up your mind!
make-up artist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: applies performers' cosmetics)makijażysta, makijażystka m, ż
remove your make-up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (wipe off cosmetics)usuwać makijaż ndk. + m
  usunąć makijaż dk. + m
 You should always remove your make-up before you go to bed or you will get spots.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'make up' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "make up" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'make up'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.