Na tej stronie: make of, make

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
make of [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (opinion about [sth])sądzić o czymś ndk. + przyim.
 What do you make of this car?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (construct)robić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  wykonywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wykonać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The children made houses with blocks.
 Dzieci robią domy z klocków.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manufacture)produkować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyprodukować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 That factory makes bolts.
 Ta fabryka produkuje śruby.
make vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fashion)wyrabiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The weavers made a hat from palm fronds.
 Tkacze wyrabiają kapelusze z palmowych liści.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prepare)zrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My mother wants to make a cake for my party.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (create, cause)robić, powodować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrobić, spowodować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The dogs made a commotion in the street.
 Psy zrobiły zamieszanie na ulicy.
make vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (decision)podejmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podjąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Tess must make a decision.
 Tess musi podjąć decyzję.
make [sb] do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (compel)zmuszać kogoś do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zmusić kogoś do czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 My parents make me eat vegetables.
make nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brand, manufacturer)marka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 What make of car do you drive? Toyota?
 Jakiej marki jest samochód, którym jeździsz? Toyota?
make [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (force)zmuszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zmusić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I won't go! You can't make me!
make [sb] do [sth],
make [sth] do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cause to) (wywoływać śmiech)rozśmieszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (wywołać śmiech)rozśmieszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  sprawiać, powodować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sprawić, spowodować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He never fails to make me laugh.
make [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (+ adj: cause to be)sprawiać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 You make me happy.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
make nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (build, stature)budowa ciała ż + n
  postura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He is of a lean make, and could be an excellent athlete.
make for [sth] vi + prep (move towards)zmierzać w kierunku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zmierzać do zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The fleet made for port.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring into existence) (potoczny)robić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's make a baby!
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (perform: a speech)wygłaszać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wygłosić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 All of the candidates made speeches.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enter into: agreement, deal)zawierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zawrzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The parties involved made an agreement.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fix: date, appointment) (data)ustalić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (spotkanie)umówić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Please call first to make an appointment.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (train, plane: reach in time)zdążyć na dk. + przyim.
 I have to run if I want to make my train.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put down: a payment)dokonywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dokonać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Adam makes a payment on his car each month.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bed: make tidy)ścielić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pościelić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)robić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The girls must make their beds every morning.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish: name)wyrabiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Bill is trying to make a name for himself in the business.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (appoint)mianować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The president is going to make Chris a vice-president.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (achieve, reach)osiągnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)wyrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The sales team hopes to make its numbers this month.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (establish, set)ustanawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ustanowić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Legislatures make laws.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (commit: a mistake, etc.)popełniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popełnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (potoczny)robić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zrobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I made a mistake when I spent that money.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attain: position, rank)osiągnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Francis is trying to make Captain.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (earn acceptance into)dostać się do zwr. dk. + przyim.
 Only half of people at tryouts made the team.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (equal)równać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (potoczny)dawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Two and two makes four.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be the essence of)sprawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sprawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 What makes a good writer?
 Co sprawia, że ktoś jest dobrym pisarzem?
make [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (seduce)uwodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uwieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He may try to make her, but he won't succeed.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach, form) (osiągać)dokonywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dokonać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (wygłaszać)formułować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sformułować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Leanne is always quick to make judgments.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrive at) (statek)przypływać do ndk. + przyim.
  przypłynąć do dk. + przyim.
 The ship made port early in the morning.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (appear on)pojawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The disaster made the evening news.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (score: a goal, etc.)strzelać, zdobywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  strzelić, zdobyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The player made a goal in the second period.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (manage to attend) (potoczny)wyrobić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Sorry I couldn't make yesterday's meeting.
 Przepraszam, ale nie mogłem wyrobić się na wczorajsze spotkanie.
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (earn)zarabiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zarobić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Jeff makes $80,000 a year.
make [sth] of [sth] vtr + prep (interpret)sądzić o czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I don't know what to make of his actions.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
make of | make
AngielskiPolski
make a fool of yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do [sth] stupid)robić z siebie idiotę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zrobić z siebie odiitę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I don't mind being wrong, but I hate making a fool of myself.
make a go of it v slang (make it successful)odnosić sukces ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odnieść sukces dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If we work hard on our relationship, we can make a go of it.
make a good job of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] well)porządnie coś zrobić zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  (potoczny)odwalić kawał dobrej roboty zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Tim made a good job of painting the house.
make a practice of doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be in the habit of)mieć zwyczaj dk. + m
 Most doctors do not make a practice of calling on patients in their homes.
make an ass of yourself v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (do [sth] stupid)robić z siebie osła zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zrobić z siebie osła zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Jim made an ass of himself when he turned up at work wearing differently coloured socks.
make an example of [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (punish [sb] in public to deter others)dawać kogoś na przykład
  dać kogoś na przykład
 Whenever I misbehaved in class the teacher made an example of me by keeping me behind after school.
make fun of [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (mock, ridicule)wyśmiewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyśmiać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The comedian tried to make fun of the man wearing glasses.
make good use of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (utilize fully or effectively)mieć dobry użytek z zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 He made good use of the time he was allotted.
make mention of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allude to, refer to)wspominać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wspomnieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The small print made mention of additional conditions.
make the acquaintance of [sb],
make [sb]'s acquaintance
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(meet [sb] for the first time)poznać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zawierać znajomości ndk. + ż, l.mn.
  zawrzeć znajomość dk. + ż
make the best of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (do what you can)wykorzystywać coś jak najlepiej zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wykorzystać coś jak najlepiej zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Eric made the best of the limited time available to see as much of the town as he could.
make the best of it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (cope)wykorzystywać to jak najlepiej zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wykorzystać to jak najlepiej zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The weather wasn't ideal for a day by the sea, but we decided to make the best of it.
make the most of it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take advantage)dobrze to wykorzystywać zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dobrze to wykorzystać zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 You only get one chance, so make the most of it.
make the most of your time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be productive)dobrze wykorzystywać czas zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dobrze wykorzystać czas zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Isabel made the most of her time in the UK by visiting as many places as she could.
make use of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (utilize)kozystać z ndk. + przyim.
  skorzystać z dk. + przyim.
 This stew makes use of all the leftovers in your refrigerator.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'make of' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "make of" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'make of'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.