loss

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlɒs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/lɔs, lɑs/ ,USA pronunciation: respelling(lôs, los)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deprivation)utrata żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 His loss of hearing really hurt his ability to work.
 Utrata słuchu miała bardzo negatywny wpływ na jego zdolność pracy.
loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (failure to win)przegrana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The fans were upset at their team's loss.
 Fani byli przejęci przegraną swojej drużyny.
loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (financial)strata żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The loss was over three million dollars.
 Ich strata przekraczała trzy miliony dolarów.
loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (absence)utrata żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She couldn't bear the loss of her husband.
loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bereavement)strata bliskiej osoby wyr.
 I heard that your mother died recently; I am sorry for your loss.
loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (missed opportunity)strata żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 His inability to graduate from the university was such a loss.
loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (insurance)utrata żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Some insurance covers the loss of use of a property.
loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number, amount lost) (ofiary śmiertelne)liczba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The loss of life in the earthquake was enormous.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (condition) (budynek)ruina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The house was a total loss after the hurricane.
loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: defeat)przegrana, porażka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The loss at Waterloo was the turning point in the war.
loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (misplacing [sth])zagubienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  (potoczny)zapodzianie się nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The loss of his phone was a major inconvenience.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
at a loss advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (losing money)ze stratami przyim. + ż, l.mn.
 They must be selling these at a loss, the prices are so low.
at a loss adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (unable to understand)nierozumiejący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 She was at a loss to explain what had happened.
dead loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth], [sb], useless)nieużytek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Don't ask her to help, she's a dead loss.
hearing loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (diminished ability to hear)utrata słuchu ż + m
 As a result of the explosion he suffered hearing loss.
I am sorry for your loss,
I'm sorry for your loss
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
formal (condolences) (formalny)Proszę przyjąć wyrazy współczucia zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I'm sorry for your loss; your father will be missed by all who knew him.
loss leader nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (low-cost item sold to draw buyers)towar sprzedawany po promocyjnej cenie wyr.
  (potoczny)towar w promocji wyr.
  towar sprzedawany po zaniżonej cenie wyr.
 Some companies sell something for cheap as a loss leader to get people to come in and buy more expensive products.
loss of concentration nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inability to continue paying attention)utrata koncentracji ż + ż
 In sports, a loss of concentration can mean losing the game.
loss of hearing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (partial or total deafness)utrata słuchu ż + m
 Many people experience loss of hearing as they grow older.
loss of life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (death)utrata życia ż + n
 A bomb exploded in the shopping centre, leading to considerable loss of life.
loss of memory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amnesia caused by trauma, etc.)utrata pamięci ż + ż
 The blow he suffered in the accident has caused a complete loss of memory. Loss of memory can be temporary or permanent.
loss of memory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (diminished ability to recall)utrata pamięci ż + ż
loss of social position nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decrease in status)utrata pozycji społecznej wyr.
 What upset him most was not the loss of his fortune but the resulting loss of social position.
loss of speech nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inability to speak due to trauma, etc.)utrata mowy ż + ż
 After witnessing the horrific murder he experienced temporary loss of speech.
make a loss v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (lose money)ponosić straty ndk. + ż, l.mn.
  ponieść straty ndk. + ż, l.mn.
 My company made a loss last year and had to lay off three employees.
suffer loss v (be bereaved)ponosić stratę ndk. + ż
  ponieść stratę dk. + ż
 Due to illness, Mrs. Franklin suffered the loss of 3 out of her 7 children.
total loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (damaged vehicle: write-off)kasacja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The insurance company deemed the automobile a total loss after the accident.
total loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: gross amount lost)strata całkowita ż + przym.
weight loss nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slimming)utrata masy ż + ż
 Her sudden weight loss worried her friends.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'loss' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [heavy, severe, humiliating] loss, weight-loss [programs, products, clubs, bars, supplements, diets], [capital, financial, net] loss, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "loss" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'loss'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.