WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

lose its bloom


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "lose" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: its | bloom

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (misplace)gubić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zgubić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  (bardzo potoczny)posiać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He lost his keys.
 Zgubił swoje klucze.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fail to win)przegrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 They knew that they were going to lose the game.
 Wiedzieli, że przegrają mecz.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be deprived of: privilege, right)tracić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  stracić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They lost their right to use the library because they were so loud.
lose [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause the loss of)spowodować, że ktoś coś stracił zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 His lack of punctuality lost him his job.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fail to keep: money)tracić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  stracić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We lost a thousand dollars in the stock market.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
lose viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail)nie udawać się part. + zwr. ndk.
  nie udać się part. + zwr. dk.
 I can't do this job. I'm going to lose again.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (forget) (potoczny: zapomnieć)wylecieć komuś z głowy zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 What was her name? I've lost it for the moment.
lose [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (not make understand) (potoczny, przenośny: nie rozumieć)nie nadążać za kimś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 You are losing me. Can you say it again more slowly?
 Nie nadążam za tobą. Czy możesz to powtórzyć wolniej?
lose [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, euphemism (be bereaved of: [sb](przenośny: umrzeć)stracić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She lost her husband to cancer two years ago.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (waste)tracić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  stracić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you don't act now, you'll be losing a great opportunity.
lose [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal (evade) (potoczny, przenośny)gubić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zgubić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The bandit lost the police when he entered the forest.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clock: be slow by)spóźniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  spóźnić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 It's a lovely antique clock, but it loses about ten minutes per week.
lose [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang, figurative (get rid of) (potoczny: zrezygnować)odpuszczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpuścić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You'd better lose that attitude.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
lose out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (suffer a disadvantage)być poszkodowanym posił. + przym.
 Act now or you may lose out in the long run. The team lost out on a chance to play in the final.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
lose color (US),
lose colour (UK)
vtr + n
(go pale, fade)tracić kolor ndk. + m
  stracić kolor dk. + m
 People lose color when they pass out.
lose concentration v (stop paying attention)tracić koncentrację ndk. + ż
  stracić koncentrację dk. + ż
 He will lose concentration if you keep pulling faces at him.
lose currency v (become out of date)tracić popularność ndk. + ż
  stracić popularność dk. + ż
 Some said that skateboarding was a fad that would lose currency in no time.
lose face v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be embarrassed) (przenośny)stracić twarz dk. + ż
lose interest in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become apathetic)tracić zainteresowanie ndk. + n
  stracić zainteresowanie dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I've lost interest in politics; I really don't care who wins or loses.
lose interest in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer like, enjoy)tracić zainteresowanie ndk. + n
  stracić zainteresowanie dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 After I nearly drowned, I lost interest in swimming. Timmy lost interest in the toy after taking it away from his baby sister.
lose it vtr + pron slang (become angry)tłumaczenie niedostępne
lose no time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (act without delay)nie tracić czasu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 You should lose no time in reporting a stolen credit card.
lose patience v (be frustrated by waiting)tracić cierpliwość ndk. + ż
  stracić cierpliwość dk. + ż
 If you keep us waiting much longer we will lose patience and go elsewhere.
lose patience v (become annoyed)tracić cierpliwość ndk. + ż
  stracić cierpliwość dk. + ż
 I am beginning to lose patience with my noisy neighbours.
lose power v (grow weaker)słabnąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The car engine began to lose power as we climbed the hill.
lose power v (lose authority)tracić władzę ndk. + ż
  stracić władzę dk. + ż
 You can be sure this Government will lose power in the next election.
lose sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer see)tracić z oczu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stracić z oczu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 We lost sight of that boat when it went around the bend in the river.
lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (no longer be focused on)tracić z oczu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stracić z oczu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 When I lose sight of my goal, I waste time and accomplish nothing.
lose the opportunity v (miss the chance: to do [sth])przegapiać okazję ndk. + ż
  przegapić okazję dk. + ż
 If you are ever in London, you should not lose the opportunity to visit Buckingham Palace.
lose time vtr + n (delay, fail to act)tracić czas ndk. + m
  stracić czas dk. + m
 Don't lose time by taking the longer route.
lose touch vtr + n informal (not keep in contact)stracić kontakt dk. + m
 I lost touch with so many of my classmates, there was no point in going to the class reunion.
lose touch vtr + n informal (not keep up to date)nie być na bieżąco zwrot posił.
lose track vtr + n (fail to note progress of [sth](przenośny)tracić z oczu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Where have we got to with this project? I've lost track.
lose track of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not keep up to date with [sth])stracić poczucie czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I was late because I lost track of time.
lose weight v (slim, become slimmer)zrzucać wagę, tracić wagę ndk. + ż
  zrzucić wagę, stracić wagę dk. + ż
 If you want to lose weight, eat less and exercise more.
lose your erection v (no longer have an erect penis)tracić wzwód ndk. + m
  stracić wzwód dk. + m
 External distractions can cause you to lose your erection.
lose your hard-on v slang (no longer have an erect penis)tracić wzwód ndk. + m
  stracić wzwód dk. + m
lose your head v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (become overexcited)tracić głowę ndk. + ż
  stracić głowę dk. + ż
 Don't lose your head in an emergency. Just stay calm.
lose your self-assurance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become less confident)tracić pewność siebie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stracić pewność siebie zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Don't lose your self-assurance because of one mistake.
lose your s*** v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, vulgar, slang (become angry)tłumaczenie niedostępne
lose your temper v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (get angry)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Jeremy is so easily upset; he loses his temper over every little thing.
lose your way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become lost)gubić drogę ndk. + ż
  zgubić drogę dk. + ż
  błądzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabłądzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It is easy to lose your way in that confused maze of streets.
lose your way v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (forget principles, aims) (przenośny, potoczny)błądzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny, potoczny)zabłądzić, zbłądzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The pizza company has lost its way with young consumers.
lose yourself in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (become deeply absorbed in)gubić się w ndk. + przyim.
  zagubić się w dk. + przyim.
 Why not lose yourself in a book for a few hours to take your mind off things?
make [sb] lose his concentration,
make [sb] lose her concentration
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(distract [sb])dekoncentrować kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zdekoncentrować kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The loud music made me lose my concentration.
not lose sight of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (keep in view)nie tracić wzroku z zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Do not lose sight of your children around water.
not lose sight of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (remain focused on)nie tracić wzroku z zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Don't lose sight of your goal, you're almost there.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "lose its bloom" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'lose its bloom'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.