longest

Listen:


From long (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
longer
adj comparative
longest
adj superlative
Na tej stronie: longest, long

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
longest,
the longest
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(greatest in length)najdłuższy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That's the longest limo I've ever seen. This is our longest rope.
longest,
the longest
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(lasting the most time)najdłuższy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I wish they wouldn't schedule the longest lecture last.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (great in extent, distance)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There was a long table in the middle of the room.
 Po środku pokoju stał długi stół.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (great in duration)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That film was too long.
 Ten film był zbyt długi.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (distance measure)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The table is three metres long.
 Ten stół jest długi na trzy metry.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in duration)trwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The movie is three hours long.
 Ten film trwa trzy godziny.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extensive)długi, obszerny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I have a long list of problems with the house.
long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." formal (for a long time)długo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The road was closed for a long time while the bridge was being repaired.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not short)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I like to wear my hair long.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (phonetics: extended)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The word, "tool", has a long "o" sound.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (time: passing slowly)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It's been a long day - I can't wait to get home.
long on [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (amply supplied)mieć duże zapasy czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Yes, we are long on spaghetti here and won't need to get any more for weeks.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (finance: holding equities) (przenośny)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 While others were selling the stock short, he took a long position.
 Podczas gdy inni sprzedawali aktywa bez pokrycia, on zajął pozycję długą.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (drink: tall size) (koktajl: 200-250 ml)koktajl, drink mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Pimms is served with lemonade as a long drink.
long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (elliptical usage: a long time)długo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Will she be long?
long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (far in the past)na długo przyim. + przys.
 There were problems here long before he arrived.
long nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (clothing: long size) (potoczny)długi rozmiar, dłuższy rozmiar przym. + m
 I love this dress style, but do you have a long?
long to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (yearn)bardzo czegoś chcieć przys. + ndk.
  mieć wielką ochotę na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pragnąć czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He longed to be back home with his family. I long to travel, but I don't have the money or the time to do so.
long for [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (wish [sb] would do [sth])pragnąć, żeby ktoś coś zrobił zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Miriam longed for Jake to take her in his arms and tell her he loved her.
long for [sth] vi + prep (desire)tęsknić do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Snow White longed for the day that her prince would come.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'longest' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "longest" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'longest'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.