WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

long drink


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "long" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: drink

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (great in extent, distance)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There was a long table in the middle of the room.
 Po środku pokoju stał długi stół.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (great in duration)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That film was too long.
 Ten film był zbyt długi.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (distance measure)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The table is three metres long.
 Ten stół jest długi na trzy metry.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in duration)trwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The movie is three hours long.
 Ten film trwa trzy godziny.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extensive)długi, obszerny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I have a long list of problems with the house.
long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." formal (for a long time)długo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The road was closed for a long time while the bridge was being repaired.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not short)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I like to wear my hair long.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (phonetics: extended)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The word, "tool", has a long "o" sound.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (time: passing slowly)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It's been a long day - I can't wait to get home.
long on [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (amply supplied)mieć duże zapasy czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Yes, we are long on spaghetti here and won't need to get any more for weeks.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (finance: holding equities) (przenośny)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 While others were selling the stock short, he took a long position.
 Podczas gdy inni sprzedawali aktywa bez pokrycia, on zajął pozycję długą.
long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (drink: tall size) (koktajl: 200-250 ml)koktajl, drink mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Pimms is served with lemonade as a long drink.
long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (elliptical usage: a long time)długo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Will she be long?
long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (far in the past)na długo przyim. + przys.
 There were problems here long before he arrived.
long nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (clothing: long size) (potoczny)długi rozmiar, dłuższy rozmiar przym. + m
 I love this dress style, but do you have a long?
long to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (yearn)bardzo czegoś chcieć przys. + ndk.
  mieć wielką ochotę na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pragnąć czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He longed to be back home with his family. I long to travel, but I don't have the money or the time to do so.
long for [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (wish [sb] would do [sth])pragnąć, żeby ktoś coś zrobił zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Miriam longed for Jake to take her in his arms and tell her he loved her.
long for [sth] vi + prep (desire)tęsknić do czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Snow White longed for the day that her prince would come.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
long for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (want [sth] keenly)pragnąć czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Have you ever longed for something so much that you could almost taste it? The businessman longed for more than material wealth.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a long time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a considerable period)dużo czasu przys. + m
 It's a long time since we last met.
a long time ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the distant past)dawno temu przys. + przys.
 A long time ago, my ancestors settled in this land.
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the distance)daleko stąd przys. + zaim.
 A long way off, you could just see the lights from a distant village.
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (distant, far away)daleko stąd przys. + zaim.
 Those birds are swimming a long way off shore, so you'll need a telescope to see them.
a long way off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, colloquial (in the distant future)w dalekiej przyszłości wyr.
 My sixtieth birthday is still a long way off.
a mile long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one mile in length)milowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The road is about a mile long.
a mile long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, colloquial (extensive) (przenośny)długi, szeroki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her grocery list seemed like it was a mile long!
all day long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout the whole day)przez cały dzień wyr.
 I could water the flowers all day long. I sat in the sun all day long and read my book.
as long as,
so long as
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(providing that)dopóki przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 I am happy, as long as the sun always comes back around.
as long as,
so long as
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(while)dopóki przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 As long as you're living under my roof, you'll obey my rules, young lady!
as long as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (equal in length to)dopóki przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 My garden is as long as a football pitch.
before long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (soon)niedługo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Spring should be coming before long.
daddy long legs,
daddy longlegs,
daddy long-legs
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (insect: cranefly)koziułkowiec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I saw a daddy longlegs on the wall in my room.
ere long nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. poetic, archaic (soon, quickly)wkrótce przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Ere long the storm passed, and the village was tranquil once again.
farsighted (US),
long-sighted,
longsighted (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(difficulty seeing near objects) (dosłowny)dalekowzroczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
farsightedness,
UK: long-sightedness
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, literal (vision defect: being longsighted)dalekowidzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Dawn wears glasses to correct her farsightedness.
for a long time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at length)przez długi okres wyr.
 After a hard day's work I'm always ready to sleep for a long time.
for long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a considerable time)na długo przyim. + przys.
Uwaga: used in questions and negatives
 Will he be gone for long?
how long (time: for what duration)jak długo?
 How long does it take to boil an egg?
how long (measurement: what length)jak długo?
 How long is the Great Wall of China?
in the long run exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (eventually)na dłuższą metę wyr.
 It's probably for the best in the long run. It will be a little bumpy at first, but in the long run it will be well worth it.
it's been a long time interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (a lot of time has passed)dużo czasu upłynęło
 It's been a long time since I last saw him.
lifelong,
life-long
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(lasting a lifetime)trwający przez całe życie wyr.
  na całe życie wyr.
 Marriage should be regarded as a lifelong commitment.
long after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (for a long time following)długo po przys. + przyim.
  długo po tym, jak wyr.
 The feeling of good times lingered on in the house long after the party was over.
long ago nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (many years before now)dawno temu
 Long ago these mountains were volcanoes.
long arm of the law nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (police powers)długie ramię prawa wyr.
 If you break the law, the police will catch you - you can't outrun the long arm of the law.
long distance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (considerable range, length)zamiejscowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 Kane scored a magnificent goal from a long distance.
long distance,
long-distance
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(over considerable range)zamiejscowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It is a good idea to stretch your legs regularly during a long-distance flight.
long distance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (phone call: not local)zamiejscowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Additional charges will apply if the call is long distance.
long duration nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (considerable period of time)długi okres trwania wyr.
 Bone loss density is a risk for astronauts on long duration space flights.
long face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sad expression)smutna twarz przym. + ż
 You got everything you wanted, so why the long face?
long hair nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hairstyle: grown long)długie włosy przym. + m, l.mn.
 Long hair suits Debbie; she looks really pretty.
long haul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (journey: long-distance)daleka trasa przym. + ż
Uwaga: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes the noun
 The trip from France to Australia is a long haul.
long haul,
long-haul
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(over long distance)daleka trasa przym. + ż
 Long-haul trucks regularly carry goods across the country.
the long haul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (full duration)daleka trasa przym. + ż
 The football club's new owners say they're in for the long haul.
long hours nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (extended working time)długie godziny przym. + ż, l.mn.
 You may have to work long hours, including weekends, in order to meet deadlines. A lot of newly-qualified lawyers work very long hours for their firms.
long johns nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (full-body undergarments)kalesony m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 I am wearing long johns and thermal underwear, but I am still cold!
long jump nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (athletics: competition to jump the furthest)skok w dal wyr.
 It was during the Olympics that she broke the world long jump record. In high school I was on the track and field team and participated in the long jump.
long lasting,
long-lasting
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(enduring)długotrwały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  trwały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 The effects of the storm have been long-lasting.
long lasting,
long-lasting
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(durable)długotrwały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  trwały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We need to find a long-lasting solution. The coating on the car will ensure that the paint job is long lasting.
long life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (longevity)długie życie przym. + n
 A healthy diet is key to a long life. My grandfather had a long life, passing away at the age of 92.
long life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (endurance)długowieczność żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This bicycle is built for long life using high-quality components.
Long live exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (cheer in support)Niech żyje wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 The crowd shouted with one voice: "Long live the king!".
long play record,
long-play record
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(12-inch vinyl record)płyta LP
 I don't think you can find long play records any more.
long range nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (considerable distance)daleki zasięg przym. + m
Uwaga: A hyphen is used when the term is an adjective
 The device allows the police to convey important messages over a long range in a noisy environment.
long-range n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (covering a considerable distance)daleki zasięg przym. + m
 Long-range jets can fly non-stop across the Pacific.
long-range n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." figurative (into the future)daleki zasięg przym. + m
 Right now I am focused on my studies, but my long-range ambition is to get a great job and start a family.
long run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long term)długi termin przym. + m
 Having qualifications will help you in the long run. You may be angry now but you'll thank me in the long run.
long shot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative ([sth] unlikely)fuks mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I know this is a long shot, but I don't suppose you have a screwdriver I could borrow?
long since advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a long time now)długo odkąd przys. + przyim.
 I've long since retired; I haven't worked for years.
long sleeved,
long-sleeved
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(clothing: having full-length arms)z długim rękawem
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 I rarely wear long-sleeved shirts in summer.
long time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (considerable period of time)długi okres przym. + m
 I sat in the sun for a long time and got sunburned. I haven't seen my ex-husband in a long time.
long time no see interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (I haven't seen you for a long time)dawno nie widzieliśmy się
 Hey, Andrew! Long time no see!
long underwear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (full-body undergarments)długa bielizna, ciepła bielizna przym. + ż
 It was below freezing temperatures, so he decided to wear long underwear.
long vacation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (summer break or holiday)długie wakacje przym. + ż, l.mn.
long vowel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (diphthong, double vowel sound)długa samogłoska przym. + ż
long way nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (considerable distance)daleko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I'm not sure I would accept a job there; it's a long way from my family. We still have a long way to go on this project before it's finished.
long while nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (considerable period of time)długa chwila przym. + ż
 It's been a long while since I played golf.
long-distance call nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (phone call: not local area)rozmowa międzymiastowa ż + przym.
 Have at least five dollars ready for a long-distance call.
long-legged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having long legs)długonogi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
long-range plan nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (plan for distant future)plan długoterminowy m + przym.
 Our long-range plan calls for building three new facilities in the next twenty years.
long-range planning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (for distant future)planowanie długoterminowe n + przym.
 Senior managers use long-range planning to further the company's mission.
long-standing,
long standing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(well-established, long-term)tłumaczenie niedostępne
 Dan and Adam have a long-standing partnership; they've worked together for years. The rivalry between Romeo's family and Juliet's is long standing.
long-term,
long term
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(extended, over a long time)długotrwały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (kredyt)długoterminowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 How can I improve my long-term memory? Luckily the condition is not long term.
long-term memory,
long term memory
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(permanent recall of facts)tłumaczenie niedostępne
 My long-term memory is fine, but I have no idea what I did this morning.
long-winded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wordy)rozwlekły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 That was a long-winded answer to a simple question.
longhorn,
longhorn beetle,
long-horned beetle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(beetle)długoczułkowy n + przym.
longstanding,
long-standing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(long-term, having existed for a long time)długoterminowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
longtime,
long-time
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(from far in the past)długi przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My long-time boyfriend surprised me with a visit.
longtime,
long-time
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(lasting, enduring)trwający, długi, długotrwały przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The Johnson family are our long-time friends.
not long ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a short time previously)niedawno temu
so long interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (goodbye)do widzenia
 So long! See you tomorrow!
so long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (this length)taka długość zaim. + ż
 The rope was so long, much of it dangled on the ground.
take long viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be time-consuming)długo trwać przys. + ndk.
 Don't take so long in the bathroom, others are waiting. I hate cooking because it takes so long.
ton,
long ton
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (1016 kg)tona żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The baker ordered a ton of flour.
too long adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of excessive length)za długi
 Her hair was too long so she decided to cut it.
too long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for an excessive time)za długo
wait a long time v (endure a considerable delay)długo czekać przys. + ndk.
 Because of the crowds we had to wait a long time.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "long drink" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'long drink'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.