WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
live out [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (live for the duration of)przeżywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeżyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She lived out her last years in the same small town.
live out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US (domestic, etc; not reside in house of employer)mieszkać poza miejscem pracy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
live out [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (enact, fulfill)spełniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spełnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He urged his students to live out their dreams.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "live out" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'live out'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.