lean

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈliːn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/lin/ ,USA pronunciation: respelling(lēn)


Inflections of 'lean' (v): (⇒ conjugate)
leans
v 3rd person singular
leaning
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
leaned
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US & UK)
leant
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (UK)
leaned
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
leant
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (UK)
Na tej stronie: lean, leaning
'lean' jest alternatywnym terminem dla 'leaning'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'lean' is an alternate term for 'leaning'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
lean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (meat: having little fat)chudy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  nietłusty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I prefer lean meat to fatty meat.
 Wolę chude mięso od tłustego.
lean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (body: thin and strong)smukły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The female athlete's muscles were lean.
 Mięśnie atletki były smukłe.
lean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: thin)szczupły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her lean figure was silhouetted by the sun.
 Słońce uwidoczniło jej szczupłą sylwetkę.
lean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (angle of slant)nachylenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
lean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (poor; lacking richness)biedny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  (przenośny)chudy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 These are lean times for many people, as prices rise and wages decline.
lean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (slant, not be vertical)przechylać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  być przechylonym posił. + przym.
 The Leaning Tower of Pisa leans away from the sea.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
leaning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not straight)pochylony, nachylony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The leaning outbuilding is dangerous and will have to be demolished.
leanings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (tendency, inclination)inklinacje ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
  skłonności ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 The governor has some liberal leanings, but somehow still keeps cutting the budget for education.
leanings,
also US: lean
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
figurative (inclination, slant) (przenośny)odchylenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 That TV station has a liberal lean.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
lean | leaning
AngielskiPolski
lean out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (bend or tilt one's body outwards)wychylać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wychylić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
lean over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (bend forwards or down)nachylać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  nachylić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I have to lean over to tie my shoes.
lean over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (bend sideways)chylić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pochylić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 In Pisa there is a famous tower that leans over to one side.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
lean | leaning
AngielskiPolski
lean against [sth] vi + prep (put your weight against for support)opierać się o zwr. ndk. + przyim.
  oprzeć się o zwr. dk. + przyim.
 He felt dizzy and had to lean against the wall for support.
lean against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prop [sth] up on [sth])podpierać o ndk. + przyim.
  podeprzeć o dk. + przyim.
 The thief leaned his ladder against the wall of the house.
lean back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (recline)odchylać się ndk. + zaim.
  odchylić się dk. + zaim.
lean forward vi + adv (incline your body)pochylać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pochylić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
lean meat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal flesh which is not fatty)chude mięso przym. + n
 Jack Spratt could eat no fat, so his wife gave Jack only the lean meat.
lean on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (rely on for support)opierać się o ndk. + przyim.
  oprzeć się o dk. + przyim.
 You can always lean on me.
lean on [sth] v (put one's weight against [sth] for support)opierać się na czymś
  oprzeć się na czymś
 Don't lean on the railing of this balcony - it isn't secure!
lean toward [sth/sb],
also UK: lean towards [sth/sb]
vi + prep
(incline body in the direction of)nachylać się na zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nachylić się nad zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 My grandmother often leans toward me in order to hear every word that I say.
lean toward vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (have a preference for)skłaniać się ku ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skłonić się ku dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When choosing between candy and vegetables, most children lean toward candy.
lean-to nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shed with slanted roof)przybudówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'lean' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: lean against the [wall], [chose, served, cooked, picked] the lean, the [meat, steak] is (very) lean, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "lean" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'lean'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.